Llywydd y Cynulliad, Rosemary Butler i adael y Senedd

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Cafodd Rosemary Butler ei hethol yn Lywydd yn 2011

Mae Llywydd y Cynulliad Cenedlaethol wedi cyhoeddi ei bwriad i ymddeol o'r Cynulliad ymhen dwy flynedd.

Mae'r Fonesig Rosemary Butler wedi cynrychioli Gorllewin Casnewydd yn y Cynulliad ers 1999.

Dywedodd "Mae'n syndod o emosiynol mewn gwirionedd. Er fy mod yn gwybod yn fy nghalon na fydda' i'n sefyll am etholiad eto, roedd e'n deimlad emosiynol dweud wrth fy etholaeth am fy mhenderfyniad.

"Ond mae'n hollol gywir - mae'n iawn i mi, i'r blaid Lafur ac mae'n iawn i mi chwilio am bethau newydd i wneud."

Cafodd y Fonesig Butler ei hethol yn Lywydd y Cynulliad yn 2011, gan olynu Dafydd Elis-Thomas. Cyn hynny bu'n aelod blaenllaw o gabinet Alun Michael, lle bu'n weinidog addysg.

Fe adawodd y cabinet ar ôl i Rhodri Morgan gymryd yr awenau. Cafodd ei phenodi yn gadeirydd Pwyllgor Diwylliant, Iaith Gymraeg a Chwaraeon y Cynulliad ac yn ddirprwy Lywydd y Cynulliad.

Fe dderbyniodd anrhydedd DBE gan y Frenhines yn 2013.