Rhanbarthau yn cynnig rheolaeth i Undeb Rygbi Cymru

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Huw Evans Agency
Disgrifiad o’r llun,
Mae cadeirydd y Scarlets, Nigel Short, yn un o'r rhai sydd wedi arwyddo'r llythyr

Mae rhanbarthau rygbi Cymru wedi rhoi cynnig i Undeb Rygbi Cymru gymryd y rhanbarthau drosodd, ac maen nhw am sicrhau datrysiad i'r ddadl rhyngddynt erbyn 18 Gorffennaf.

Cafodd y cynnig ei wneud mewn llythyr gan gadeiryddion y rhanbarthau, Peter Thomas (Gleision), Martyn Hazell (Dreigiau), Roger Blyth (Gweilch) a Nigel Short (Scarlets).

Dan rhai amgylchiadau mae'n bosib y bydd rhaid i'r rhanbarthau werthu chwaraewyr.

Dywedon nhw os nad oes cytundeb: "Bydd rhaid i ni leihau ein costau chwarae a datblygu'r gêm."

Mae'n annhebygol y bydd URC yn derbyn y cynnig ac yn cymryd rheolaeth dros y gêm broffesiynol oherwydd sefyllfa ariannol y rhanbarthau.

'Goblygiadau clir'

Yn y llythyr gan y corff sy'n cynrychioli'r rhanbarthau - Regional Rugby Wales (RRW) - dywedodd y cadeiryddion: "Bydd goblygiadau clir i URC yn nhermau cadw chwaraewyr Cymru, o ran cyfnodau rhyddhau i gemau rhyngwladol ychwanegol.

"I'r rhanbarthau buasai rhaid i ni leihau ein costau chwarae a datblygu yn unol â'r goblygiadau ariannol fydd hynny'n eu golygu i ni.

"Yn anffodus dyna yw realiti caled y sefyllfa yr ydyn ni ynddo a'r berthynas sydd gennym ni gydag URC."

Ffynhonnell y llun, Getty Images
Disgrifiad o’r llun,
David Pickering a Roger Lewis yw pennaethiaid Undeb Rygbi Cymru

Daeth y cytundeb chwarae diwethaf rhwng URC ac RRW i ben ar 30 Mehefin, gan adael y rhanbarthau yn credu eu bod yn wynebu diffyg o £6.7m y tymor nesaf.

Roedd y cytundeb yna yn sicrhau rhyddhau chwaraewyr i hyfforddi i Warren Gatland a Chymru cyn gemau'r hydref, Pencampwriaeth y Chwe Gwlad a'r pedwerydd prawf yn yr hydref sydd yn aml yn cael ei gynnal y tu allan i'r cyfnod y mae'r Bwrdd Rygbi rhyngwladol yn ei ganiatáu.

Os nad oes cytundeb fe all y rhanbarthau sicrhau bod Cymru yn wynebu De Affrica ar 29 Tachwedd heb chwaraewyr y rhanbarthau.

'Realiti cadarn'

Yn eu llythyr, dywedodd y cadeiryddion: "Rydyn ni wedi bod yn trafod gydag URC am gyfnod sylweddol.

"Ond rydyn ni wedi dod i ganlyniad mai'r realiti cadarn yw nad oes gan URC ddiddordeb mewn cwblhau'r trafodaethau gyda'r rhanbarthau a sicrhau cytundeb tymor-hir i wella rygbi Cymru."

Mae'r pedwar yn parhau i ddweud:

  • Er rhai amheuon eu bod nhw wedi derbyn - am y tro cyntaf - y syniad o gytundebau deuol i sêr y tîm rhyngwladol;
  • Ar y mater o ariannu'r rhanbarthau, os nad oes cytundeb bydd rhaid iddyn nhw weithredu o fewn eu gallu ariannol a bod yn llai cystadleuol yn erbyn timau Ewrop a'r Pro12;
  • Bod y berthynas rhwng y clybiau mwyaf ac URC yn "warth cenedlaethol";
  • Mai "gwir amcan" URC yw i "ddifetha'r rhanbarthau" yn ariannol;
  • Nad yw amcanion URC a'r rhanbarthau yn anghytûn;
  • Bod angen i unrhyw gytundeb olygu partneriaeth;
  • Ar gyfer datblygu chwaraewyr i Gymru, dylai'r rhanbarthau gael "gwobr ddigonol".

Dywedodd y cadeiryddion y gallen nhw fod yn gryf gyda'i gilydd, ond na allen nhw barhau dan y drefn bresennol.

'Cefnogi'r rhanbarthau'

Ychwanegon nhw mai'r dewis arall oedd i URC wneud "cynnig teg" i gymryd rheolaeth dros y rhanbarthau, gan ddweud nad oes ganddyn nhw unrhyw opsiwn arall.

Dechreuodd y ffrae rhwng yr Undeb a'r rhanbarthau dros flwyddyn a hanner yn ôl.

Fe wnaeth cadeirydd Undeb Rygbi Cymru, David Pickering esbonio eu safbwynt ym mis Mai:

"Byddwn yn gwneud unrhyw beth y gallwn i gefnogi ein rhanbarthau, ond gallwn ni ddim gwneud yr undeb yn fethdalwr.

"Bydd swm penodol o arian i'w roi i'r gêm ar lefel rhanbarthol, lefel rhannol-broffesiynol ac ar lefel gymunedol."

Straeon perthnasol