Dathlu 70 mlynedd ers Eisteddfod Genedlaethol Llandybie

Published
image captionYr Orsedd yn gorymdeithio trwy bentref Llandybie
image captionDisgyblion Ysgol Llandybie yn barod i berfformio'r ddawns flodau
image captionNansi James o Landybie oedd yn cario'r flodeuged. Mae Mrs Jones (ei enw priod) nawr yn 95 oed ac yn dal i fyw yn y pentre.
image captionMorwyn y Fro Nansi James a'i chynorthwywyr Margaret James a Dilys Llewelyn
image captionDavid Lloyd Jenkins, athro yn Ysgol Uwchradd Tregaron, enillodd y gadair
image captionMae sôn iddo ennill medal yn ogystal â chadair!
image captionDyma'r fedal gafodd David Lloyd Jenkins
image captionRhai o gystadleuwyr yr Ŵyl. Ai dyma grŵp dawnsio disgo'r cyfnod?
image captionRoedd yna gystadlu brwd er mai dim ond am dridau y cafodd Eisteddfod Llandybie ei chynnal
image captionCafodd y plac newydd i gofio'r Eisteddfod ei greu gan Ieuan Rees, y cerflunydd adnabyddus sy'n byw yn yr ardal
image captionYr Archdderwydd presennol, Christine James, ddadorchuddiodd y gofeb
image captionRoedd yna gyngerdd rhyngwladol yn Eisteddfod Llandybie. Mae hi'n bosib mai o hwnnw y daeth y syniad i sefydlu Eisteddfod Ryngwladol Llangollen
image captionUn o drigolion Llandybie, Robert Hopkins, sydd wedi saernïo Cadair Eisteddfod Genedlaethol Sir Gâr eleni
image captionMr Alun M Lloyd, Cadeirydd y Pwyllgor Gwaith yn croesawi gwesteion a merched y ddawns flodau.
image captionMerched y ddawns flodau ger yr orsedd prynhawn ddydd Gwener.
image captionCôr plant Ysgol Gynradd Llandybie a'i harweinyddes, Miss Diane Fuge.
image captionY plac ar wal Neuadd Llandybie ar ôl iddo gael eu ddadarchuddio