Arthur Jones: Heddlu yn dychwelyd o Ynys Creta

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Does neb wedi gweld Arthur Jones ers Mehefin 19

Mae disgwyl i swyddogion Heddlu Gogledd Cymru, sydd wedi bod yn chwilio am Arthur Jones o Ddinbych sydd ar goll ar Ynys Creta, i ddychwelyd adref ddydd Sadwrn.

Does neb wedi clywed gan Mr Jones ers iddo adael ei westy ar Mehefin 19.

Mae'r Ditectif Brif Arolygydd Gareth Evans a'r cydlynydd pobl coll, Mark Owen, wedi bod yn gweithio mewn partneriaeth gyda Phil Benbow, cadeirydd Cymdeithas Achub Mynydd Gogledd Cymru, ers cyrraedd Creta ddydd Sul.

Tra yno, maen nhw wedi bod yn ymchwilio i sawl mater o ddiddordeb posib, gan gynnwys adroddiad i Mr Jones gael ei weld mewn ardal fynyddig i'r gorllewin o ddinas Chania.

Maen nhw hefyd wedi llunio proffil o Mr Jones i geisio helpu heddlu Groeg osod ffiniau i'r gwaith chwilio.

Yn ôl y ditectifs o Gymru, mae timau Groeg wedi bod yn chwilio yn eang am Mr Jones, gan ddefnyddio llawer o adnoddau. a dywedon nhw bod yr ymgyrch chwilio yn cael ei reoli ar lefel uchel iawn o fewn awdurdodau Groeg.

Mae'r ymgyrch chwilio nawr yn canolbwyntio ar ardal llai o faint.

Cerdded

Ddechrau'r wythnos ddiwethaf, daeth yr heddlu o hyd i enw Mr Jones mewn llyfr gwesteion mynwent goffa Ail Ryfel Byd - roedd wedi dweud ei fod o'n gobeithio mynd yn ôl i osod croes ar fedd perthynas i'w ffrind.

Roedd Mr Jones wedi dweud wrth ei deulu ei fod o'n bwriadu mynd ar daith gerdded, ond wnaeth o ddim manylu i ble.

Ffynhonnell y llun, Heddlu Gogledd Cymru
Disgrifiad o’r llun,
Mae enw Arthur Jones yn y llyfr gweteion ac enwau eraill o Gymru a Lloegr

Roedd teulu Mr Jones yn obeithiol, wedi i rywun honni eu bod nhw wedi ei weld ar Fehefin 25.

Ond mae'r Ditectif Brif Arolygydd Evans yn dweud bod heddlu lleol wedi ymchwilio i bob adroddiad, heb lwyddiant hyd yn hyn.

Fe ychwanegodd: "Mae'n ymchwiliad eitha' unigryw a d'eud y gwir, gan nad ydy o wedi dweud wrth unrhyw un be' oedd ei gynlluniau, heblaw am siarad gyda phobl adref am gynlluniau bras i fynd i gerdded.

"Yn swyddogol, fe gafodd o'i weld ddiwethaf ar Fehefin 19. Fe welodd glanhawraig yn y gwesty fo pan oedd o'n gadael ei ystafell."

Y Mynyddoedd Gwynion?

Fe symudodd John McKenna a'i wraig Leonie o Brestatyn i Greta flwyddyn diwethaf.

Fe ddywedodd o bod pobl o Brydain sy'n byw yno yn ymwybodol o ddiflaniad Arthur - drwy grŵp Facebook "Brits in Crete".

Yn ogystal â chwilio ar benrhyn ger y gwesty lle'r oedd Mr Jones yn aros, mae heddlu wedi chwilio o amgylch Mynydd Ida - gan fod Mr Jones wedi awgrymu y byddai'n hoffi ymweld â'r ardal.

Dylai unrhyw un â gwybodaeth gysylltu â'u Heddlu lleol ar 101 gan nodi cyfeirnod Heddlu'r Gogledd - R103354.

Disgrifiad o’r llun,
Yma yr oedd Arthur Jones wedi bod yn aros

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol