Gwasanaeth pasport yn 'siomi' pobl meddai AS

Cyhoeddwyd

Mae'r gwasanaeth pasport wedi 'siomi pobl' ac mae angen i Lywodraeth Prydain daclo'r broblem meddai Aelod Seneddol Ceidwadol.

Mae'r AS David Davies yn dweud bod cynnydd yn y nifer o alwadau mae ei swyddfa wedi derbyn gan bobl sydd eisiau mynd ar eu gwyliau, ond sydd heb dderbyn eu pasport.

Mae nifer o Aelodau Seneddol Cymreig eraill yn dweud eu bod nhw wedi cael galwadau tebyg.

Fis yn ôl daeth hi i'r amlwg bod oedi ar 30,000 o geisiadau pasport ym Mhrydain.

Mae cannoedd o weithwyr ychwanegol wedi eu symud i brosesu'r ceisiadau ac mae'r achosion mwyaf brys yn cael eu prosesu yn gyflymach heb gost ychwanegol.

Dywedodd David Davies fod ei swyddfa wedi gorfod delio gyda thua 30 o gwynion yn ystod y mis diwethaf a bod rhai wedi bod yn ddagreuol neu yn ymosodol tuag at staff.

Rhuthro yn y car

"Mi fedrai ddeall pam bod pobl yn flin ac yn rhwystredig a'u bod nhw angen gollwng stem. Mi fydd yn well gen i os na fyddai hyn yn digwydd ond mi ydyn ni wedi medru helpu pobl er hynny.

"Mae'r Swyddfa Gartref wedi rhoi rhif llinell gymorth i ni ac mi ydyn ni wedi llwyddo rhywsut i ddatrys y mwyafrif o broblemau. Ond mae e fel arfer wedi golygu pobl yn rhuthro i Lerpwl yn y car.

"Mae'r gwasanaeth wedi siomi pobl ac mae angen i'r llywodraeth sortio'r broblem."

Dywedodd y Swyddfa Basport nad yw hi yn anarferol bod yna nifer uchel o geisiadau a bod popeth yn cael ei wneud i gyflymu'r broses i bobl.

"Rydyn ni yn gweithio i alluogi bod ein cwsmeriaid ni yn derbyn eu pasport o fewn yr amseroedd arferol ac mi ydyn ni yn benderfynol i wneud popeth posib i gyflymu'r broses, wrth wneud yn siŵr bod y pasport yn parhau i fod yn ddiogel."