Draig Ffynci: torri cyllideb yn achosi anhapusrwydd

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Mae Draig Ffynci wedi bod yn weithredol ers 12 mlynedd

Mae elusen sy'n rhoi cyfle i blant roi eu barn ar bolisïau Llywodraeth Cymru yn dadlau y gallai'r penderfyniad i dorri eu cyllideb fynd yn erbyn argymhellion y Cenhedloedd Unedig.

Cafodd Draig Ffynci ei sefydlu yn 2002 ac mae wedi bod yn derbyn grant o ryw £400,000 gan y llywodraeth yn flynyddol yn ogystal ag ychydig gan sefydliadau fel y Loteri.

Mae wedi derbyn arian gan yr Undeb Ewropeaidd yn y gorffennol hefyd, gan gynnwys £300,000 yn y flwyddyn ariannol 2012-13.

Fe benderfynodd y llywodraeth y byddai'r elusen yn gorfod gwneud cais am grant penodol er mwyn cael yr arian y flwyddyn hon, ond ni fu Draig Ffynci yn llwyddiannus.

Mae'r elusen yn dweud y bydd rhaid iddyn nhw gau eu drysau ar Hydref 1 o ganlyniad.

'Colli llais'

Disgrifiad o’r llun,
Mae Joel yn pryderu am effaith cau'r elusen

Mae Joel Price, 18 o Gaerffili, yn un fu'n cymryd rhan mewn gweithgareddau'r elusen.

Dywedodd: "Hwn yw'r unig sefydliad annibynnol o'i fath yng Nghymru sy'n cael ei redeg gan blant a phobl ifanc ar gyfer plant a phobl ifanc...

"Heb y sefydliad hwn mi fydd y genhedlaeth nesaf yn colli eu llais a'u barn o dan erthygl 12 Confensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau Plant."

Mae prif weithredwr Draig Ffynci, Darren Bird yn honni y bydd dirwyn yr elusen i ben yn golygu mai Cymru fydd yr unig wlad yn Ewrop fydd heb fforwm annibynnol i bobl ifanc.

'Proses deg'

Un arall sy'n anhapus â'r penderfyniad yw'r Comisiynydd Plant Keith Towler, sydd wedi ysgrifennu at weinidogion y llywodraeth er mwyn holi cwestiynau am y broses o gystadlu am Grant Cyflawni Plant a Theuluoedd.

Ond mae Llywodraeth Cymru'n dweud fod y broses wedi bod yn un deg, er eu bod yn cydymdeimlo gyda'r rheiny sydd wedi eu siomi.

Dywedodd llefarydd ar eu rhan: "Yn amlwg fyddwn ni ddim am weld Draig Ffynci yn cau, ond yn ystod amser pan mae cyllidebau Llywodraeth Cymru'n cael eu torri mae'n rhaid i ni ganolbwyntio ar ddarparu gwasanaethau.

"Ar ôl proses deg ac agored rydym yn ffyddiog mai Plant yng Nghymru yw'r sefydliad sy'n gallu gwneud hyn orau."

Sefydliad ymbarel cenedlaethol yw Plant yng Nghymru, sy'n gweithio gyda phlant a phobl ifanc er mwyn hybu eu buddiannau a rhoi cymorth a chyngor iddynt.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol