Ceidwadwyr yn beirniadu'r Llywodraeth am y defnydd o'r wê

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun, Mae'r Ceidwadwyr wedi beirniadu gweinidogion Llywodraeth Cymru am eu defnydd o Facebook a gwefannau eraill.

Mae'r Ceidwadwyr wedi beirniadu gweinidogion a staff Llywodraeth Cymru am eu defnydd o Facebook a gwefannau eraill.

Datgelwyd fod staff a gweinidogion yn ddefnyddwyr cyson o wefannau gan gynnwys y BBC, Facebook, Google, TripAdvisor ac Amazon.

Yn ôl yr Aelod Cynulliad Ceidwadol Antoinette Sandbach mae hyn yn "gipolwg rhyfeddol ar fywyd y tu fewn i lywodraeth Lafur Cymru".

Mae gweinidogion y llywodraeth wedi amddiffyn y defnydd o gyfryngau cymdeithasol drwy ddweud eu bod yn ganolog i gyfathrebu. Eglurwyd hefyd bod staff yn cael defnyddio'r we yn ystod cyfnodau fel awr ginio.

Hawliodd y Ceidwadwyr fod gweinidogion a gweision sifil y llywodraeth yn treulio mwy o amser ar wefan adolygiadau teithio TripAdvisor a'r manwerthwr ar-lein Amazon nag ar wefan Llywodraeth Cymru.

Fe gyhoeddwyd y wybodaeth mewn ymateb ysgrifenedig i'r Ceidwadwyr Cymreig, gan y Prif Weinidog, Carwyn Jones. Mae'r datganiad yn rhestru'r 25 gwefan a ddefnyddiwyd yn fwyaf aml gan Lywodraeth Cymru yn ystod y cyfnod rhwng 4 Ebrill - 3 Gorffennaf 2014.

Disgrifiad o’r llun, Mae Antoinette Sandbach wedi ymchwilio i ddefnydd y llywodraeth o'r wê

Meddai Antoinette Sandbach "Er bod gan bawb yr hawl i awr ginio, mae cwestiynau angen eu hateb ynghylch pam fod gwefannau Ebay, Argos, Next a Rightmove mor amlwg yn y rhestr o wefannau mwyaf poblogaidd gan staff Llywodraeth Cymru?"

Y 25 gwefan mwyaf poblogaidd.

1. www.bbc.co.uk

2. www.facebook.com

3. www.google.co.uk

4. www.tripadvisor.co.uk

5. www.edigitalsurvey.com

6. www.amazon.co.uk

7. www.platform.twitter.com

8. www.wales.gov.uk

9. www.walesonline.co.uk

10. www.youtube.com

11. www.theguardian.com

12. login.westlaw.co.uk

13. www.dailymail.co.uk

14. www.elieshacymru.com

15. rss.sciencedirect.com

15. www.rightmove.co.uk

17. www.next.co.uk

18. en.wikipedia.org

19. www.argos.co.uk

20. www.bing.com

21. www.ebay.co.uk

22. www.newsnow.co.uk

23. www.linkedin.com

24. www.telegraph.co.uk

25. www.thetrainline.com