Trafod newid y Cod Gweinidogol

Cyhoeddwyd

Mewn trafodaeth am y Cod Gweinidogol yn y Senedd, mae Carwyn Jones wedi dweud ei fod yn hapus i ystyried newidiadau i'r Cod Gweinidogol yng Nghymru.

Daeth ei sylwadau yn dilyn galwadau gan y gwrthbleidiau i benodi dyfarnwr annibynnol - ac fe ddywedodd y Prif Weinidog fod ganddo "feddwl agored" am y newidiadau gafodd eu hawgrymu.

Er hyn, dywedodd fod y term "dyfarnwr" yn ei wneud yn anghyfforddus gan y byddai hynny'n awgrymu na fyddai'r penderfyniad terfynol ar ffawd gweinidog yn benderfyniad i'r Prif Weinidog.

Roedd y tair gwrthblaid wedi nodi bod angen diwygio'r system yn dilyn ymddygiad diweddar Alun Davies - gafodd ei ddiswyddo ddydd Mawrth.

Craffu annibynnol

Mae'r gwrthbleidiau'n dadlau y dylai cwyn am ymddygiad gweinidog gael ei graffu'n annibynnol yn awtomatig.

Ond fe ddywedodd Carwyn Jones bod digwyddiadau'r wythnos a fu yn profi bod y system bresennol yn gweithio.

Ychwanegodd na fyddai wedi gallu delio gyda sefyllfa Alun Davies mor brydlon, pe byddai system gyfeirio annibynnol yn ei lle.

Fe gafodd cynnig y gwrthbleidiau i greu rôl i ddyfarnwr annibynnol ei wrthod o 25 pleidlais i 24.

Straeon perthnasol