Streic - Ysgolion ar gau yng Nghymru - Gorffennaf 10, 2014

Cyhoeddwyd

Dyma fanylion yr ysgolion sydd ar gau yng Nghymru ar ddydd Iau, Gorffennaf 10 2014 oherwydd streic ymysg athrawon a staff gwasanaethau cyhoeddus.

Isod mae cysylltiad i wefan pob cyngor gyda'r wybodaeth ddiweddara'.

Mae rhai gwefannau yn Saesneg.

Cyngor Sir Castell-nedd Port Talbot - pob ysgol ar gau gydol y dydd