Dedfryd ohiriedig wedi galwad ffug a gostiodd £4,000

Cyhoeddwyd

Mae dyn 44 oed wedi cael dedfryd o garchar wedi ei gohirio ar ôl pledio'n euog i wastraffu amser yr heddlu wedi iddo wneud galwad argyfwng ffug wnaeth arwain at gost o bron i £4,000.

Cafodd Andrew Griffiths ddedfryd o bedwar mis o garchar wedi ei ohirio, a gorchymyn i dalu £400 o iawndal i Heddlu'r Gogledd a £100 i'r tîm chwilio arbenigol.

Rhaid iddo hefyd dalu £85 o gosau a thaliad ychwanegol o £80.

Fe wnaeth Griffiths ffonio 999 ar Mai 17 gan ddweud mai 'Neil Jones' oedd ei enw a'i fod wedi torri ei ffêr tra'n cerdded ar Rostir Llandegla.

Dywedodd fod ei ffrind 'Jackie Williams' wedi mynd i nôl cymorth ond ei bod hi wedi methu â dychwelyd.

Ymgyrch chwilio 15 awr

Cafodd hofrennydd Heddlu Gogledd Cymru a'u tîm chwilio arbenigol - 11 o bobl a thri cherbyd - eu gyrru allan gan dreulio oriau lawer yn chwilio'r ardal.

Cafodd yr hofrennydd ei hail lenwi gyda thanwydd dros nos, ac fe ailddechreuodd y chwilio yn y bore.

Fe barodd yr ymgyrch chwilio 15 awr cyn i'r heddlu ddod i'r casgliad eu bod nhw'n gwastraffu eu hamser.

Fe ddywedodd yr erlynydd wrth Lys yr Ynadon Prestatyn fod gwerth £1,700 o amser swyddogion wedi cael ei wastraffu a bod y tair awr wnaeth yr hofrennydd dreulio yn yr awyr wedi costio dros £2,000.

Yn ystod yr achos fe ddywedodd uwch-arolygydd yr heddlu bod maint yr adnoddau oedd wedi cael ei ddefnyddio yn yr ymgyrch yn "aruthrol".

Llwyddodd yr heddlu i ddarganfod mai Mr Griffiths oedd wedi gwneud yr alwad a chafodd ei arestio.

Fe ddywedodd Andy Hutchison, oedd yn amddiffyn Mr Griffiths yn yr achos: "Yr unig beth all o wneud yw ymddiheuro - nid yw'n gallu cynnig unrhyw gymhelliant am wneud yr alwad."

Straeon perthnasol