Christopher Parry yn euog o lofruddiaeth

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Roedd Christopher Parry wedi gwadu llofruddio ei wraig, Caroline

Yn Llys y Goron Casnewydd mae dyn o Gwmbrân yn euog o lofruddio ei wraig.

Doedd Christopher Parry ddim yn y llys pan gafodd y ddedfryd ei chyhoeddi.

Fe wnaeth Parry, 49 oed o Gwmbrân, saethu ei wraig, Caroline Parry, yn farw y tu allan i'w chartref yng Nghasnewydd ym mis Awst y llynedd.

Roedd Parry yn gwadu cyhuddiad o lofruddio ond wedi cyfaddef dynladdiad.

Penderfynodd y rheithgor o 10-1 ei fod yn euog o lofruddiaeth.

Rheoli

Cafodd y fenyw 46 oed ei saethu yn ei chefn yn Seabreeze Avenue, Casnewydd, ar Awst 8, 2013.

Clywodd y llys fod Parry yn hoff o reoli pobl ac nad oedd yn gallu derbyn bod ei wraig wedi gorffen eu perthynas.

Bydd yn cael ei ddedfrydu ar ddyddiad i'w benderfynu.

Dywedodd y Ditectif Uwcharolygydd Bill Davies o Heddlu Gwent eu bod yn cydymdeimlo gyda theulu a ffrindiau Caroline Parry.

"Pan mae perthynas yn chwalu a chwpl yn gwahanu, mae hyn yn aml yn gallu arwain at drais. Mae nifer o asiantaethau sy'n delio gyda thrais yn y cartref yn cydnabod bod adegau o'r fath yn gyfnodau o risg.

"Dylai unrhyw un sy'n poeni am sefyllfa o'r fath gysylltu ag un o'r asiantaethau sydd ar gael i helpu."

Roedd Parry, gyrrwr proffesiynol yng Ngwesty'r Celtic Manor, wedi aros i'w wraig adael tŷ ei chariad am 8.30 y bore y diwrnod y cafodd ei saethu.

'Cynllunio'n ofalus'

Pan aeth hi i mewn i'w char awgrymodd Parry y dylai barcio ar ymyl y ffordd.

Dywedodd yr erlynydd Michael Mather-Lees: "Pan siaradodd hi â'i gŵr aeth yntau i gist ei gar a chydio yn ei ddryll.

"Saethodd hi ddwywaith yn ei chefn - roedd yr holl beth wedi ei gynllunio'n ofalus ... cyn iddo lofruddio ei wraig."

Wedyn saethodd Mr Parry ei hun a goroesi "anafiadau sylweddol i'w ben".

Yn ôl yr amddiffyniad, roedd Parry'n dioddef o iselder difrifol ar y pryd.

Clywodd y llys ei fod wedi cael triniaeth am salwch meddwl ac iselder am dros 10 mlynedd.