Becws Avana yn cael ei werthu

Cyhoeddwyd

Mae perchnogion becws Avana yng Nghasnewydd, cwmni 2 Sisters, wedi cadarnhau y bydd y safle'n cael ei werthu.

Y bwriad yw y bydd y busnes yn y Tŷ Du yn gweithredu fel cwmni newydd o dan yr enw Food Utopia Ltd.

Nid yw'n glir faint o'r 650 o bobl oedd yn wynebu cael eu diswyddo fydd yn cael eu trosglwyddo i'r cwmni newydd o dan Rheoliadau Trosglwyddo Ymgymeriadau (Diogelu Cyflogaeth) 1981.

Ym mis Ebrill, cyhoeddwyd y byddai'r safle'n cau ar ôl i'r becws golli cytundeb gwerth miliynau o bunnoedd gyda Marks and Spencer.

Penderfynodd Marks and Spencer roi cytundeb cynhyrchu cacennau i gwmni arall o Oldham.

Roedd rhyw 75% o gynnyrch becws Avana yn cael ei brynu gan Marks and Spencer.

Straeon perthnasol