Rygbi: Cytundeb ar y gorwel?

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun, Mae Gareth Davies (chwith) yn obeithiol bod cytundeb ar y ffordd

Mae prif weithredwr Dreigiau Gwent wedi dweud y gallai'r anghydfod o fewn y gêm yng Nghymru gael ei ddatrys yn y bythefnos nesaf.

Fe ddaeth y Cytundeb Cyfranogiad oedd yn bodoli i ben ar Fehefin 30, gan fod y ddau gorff wedi methu â chytuno ar elfennau penodol.

Ond mae Davies bellach yn ffyddiog y bydd Undeb Rygbi Cymru (URC) a Rygbi Rhanbarthol Cymru (RRC) yn gallu dod i ryw ddealltwriaeth erbyn dechrau'r tymor rygbi nesaf.

Dywedodd: "Mae'n rhaid i ni ddatrys y materion dros y pythefnos nesaf."

Cytundeb pellgyrhaeddol

Mae'r cytundeb yn ymwneud â nifer o agweddau gan gynnwys lefel incwm y rhanbarthau a phryd bydd chwaraewyr yn cael eu rhyddhau ar gyfer chwarae i Gymru.

Y prif faen tramgwydd yn flaenorol oedd yr ansicrwydd dros y gystadleuaeth Ewropeaidd, ond gyda hynny bellach wedi ei drefnu, mae pethau'n edrych yn fwy addawol.

"Rwy'n meddwl ein bod ni'n parhau i ddod yn agosach. Efallai bod rhan o hynny oherwydd y terfynau amser. Mae'r tymor bron yma a dweud y gwir - rhyw chwe, saith wythnos i ffwrdd.

"Rwy'n credu mai'r hyn allwn ni ddweud yw bod trafodaethau'n mynd yn eu blaenau a'n bod ni'n gobeithio gallu dod i gasgliad yn fuan."

Straeon perthnasol