Proms Cymru yn gostus i arweinydd?

Huw Thomas
Gohebydd Celfyddydau a Chyfryngau BBC Cymru

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Owain Arwel Hughes: yn gwarantu ar gyfer un o'r cyngherddau ac yn cyfrannu at ddau arall.

Fe fydd cyngherddau Proms Cymru yn gostus i arweinydd y digwyddiad, Owain Arwel Hughes, os nad oes digon o docynnau yn cael eu gwerthu.

Yn ôl Mr Hughes, ni fyddai'r cyngherddau yn digwydd eleni oni bai ei fod yn gwarantu taliadau i'r cerddorfeydd.

Fe sefydlodd y digwyddiad yn yr 80au ac fe fydd yn arwain nifer o gerddorfeydd yng nghyngherddau eleni.

Yn y gorffennol mae Cyngor Caerdydd, sy' wedi cefnogi'r Proms ers y dechrau, wedi sicrhau bod ffïoedd y cerddorfeydd yn cael eu talu. Eleni, dim ond y pedwerydd cyngerdd y maen nhw'n ei gefnogi, Noson Ola' Proms Cymru.

Yn y tri chyngerdd arall yr arweinydd fydd yn cyfrannu at ffïoedd cerddorfeydd os nad yw'r mwyafrif o docynnau yn cael eu gwerthu.

'Gambl'

Mae Mr Hughes yn gwarantu taliadau ar gyfer un o'r cyngherddau ac yn cyfrannu yn achos dau arall.

Dywedodd: "Mae'n beryglus, wrth gwrs, ac yn gambl."

Honnodd y byddai'n rhaid iddo gael digon o gynulleidfa er mwyn osgoi ffonio'r banc.

Yn Neuadd Dewi Sant mae 2,000 o seddi ac mae tocynnau ar gyfer Proms Cymru yn costio rhwng £5.50 a £35. Gwerthiant y tocynnau fydd yn mynd tuag at y gost o logi'r cerddorfeydd.

Penderfyniad Cyngor Caerdydd i leihau eu nawdd i'r cyngherddau sy'n golygu bod rhaid i Mr Hughes gymryd y camau hyn.

'Canolog'

Doedd neb o'r cyngor am wneud cyfweliad ond mewn datganiad fe ddywedodd llefarydd fod Proms Cymru "yn dal yn ganolog i beth sydd gan y ddinas i'w gynnig" yn ddiwylliannol. Serch hynny, meddai, roedd y cyngor yn "wynebu cyfnod ariannol anodd".

Mae 'na gynlluniau i newid sut mae Neuadd Dewi Sant yn cael ei rhedeg. Ym mis Ionawr awgrymodd y cyngor y syniad o reolwyr preifat ar gyfer y neuadd ac adnoddau hamdden a diwylliant eraill fel y Theatr Newydd. Byddai'r newidiadau yn arwain at arbed £500,000 y flwyddyn.

Ar hyn o bryd mae Neuadd Dewi Sant yn derbyn grant o dros filiwn o bunnoedd y flwyddyn.

Mae'r cyngor yn asesu faint o ddiddordeb sy' 'na i reolaeth breifat a dywedodd y cyngor y byddai rheolaeth newydd yn golygu y gallai'r Proms oroesi a datblygu.

Ond ers mis Ionawr mae dros 6,000 wedi arwyddo deiseb yn erbyn gwerthu'r neuadd neu adnoddau diwylliannol eraill Caerdydd.

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol