Carwyn Jones yn ymddiheuro am sylw

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun, Bu'n rhaid i'r Prif Weinidog ymddiheuro am y sylwadau wnaeth am arweinydd yr wrthblaid

Mae'r Prif Weinidog wedi gorfod ymddiheuro i Arweinydd y Ceidwadwyr Andrew RT Davies am sylw a wnaeth ar lawr Siambr y Cynulliad.

Roedd Carwyn Jones wedi codi cwestiynau ynglŷn ag absenoldeb Mr Davies yr wythnos diwethaf.

"Lle'r oedd e'r wythnos diwethaf, pan roedden ni i gyd yn disgwyl i gyfarfod Tywysog Cymru?" gofynnodd Mr Jones.

Mewn ymateb, dywedodd Mr Davies: "Roedd fy ymddiheuriad wedi cael ei roi i'r trefnwyr.

Ail gyhuddiad

"Roeddwn i'n sâl ddydd Iau. Roeddwn i hefyd yn delio gyda'r strôc roedd fy mam-yng-nghyfraith wedi ei gael y noson gynt, Brif Weinidog.

"Efallai y byddwch eisiau ystyried eich sefyllfa.

"Fe wnaethoch chi fy nghyhuddo unwaith o'r blaen ynglŷn ag Ysgol Plasmawr pan fu farw fy nhad yn Ysbyty Tywysog Cymru.

"Rydych nawr wedi fy nghyhuddo am yr eildro.

"Wna i ddim sefyll am drydydd tro."

Disgrifiad o’r llun, Roedd Andrew RT Davies yn gandryll

Fe wadodd Mr Jones ei fod yn gwybod am beth oedd e'n son ynglŷn â'r digwyddiad cyntaf, ond fe ymddiheurodd am ei sylwad am absenoldeb Mr Davies yr wythnos ddiwethaf.

"Rwy'n tynnu'r sylwad yn ôl," meddai'r Prif Weinidog.

"Doeddwn i heb gael gwybod, doeddwn i heb gael gwybod.

"Os byddwn wedi, ni fyddwn i wedi codi'r mater ac felly rwy'n tynnu'r sylw yn ôl.

"Ond mi fyddai'n haws pe bawn i wedi cael gwybod. Rwyf yn ymddiheuro...

"Rwy'n ymestyn fy nghydymdeimlad i arweinydd yr wrthblaid ac yn deall ei resymau nawr."

Beirniadaeth

Daeth y ffrae rhwng y ddau yn ystod sesiwn dymhestlog o gwestiynau'r Prif Weinidog ddydd Mawrth.

Roedd arweinydd pob un o'r gwrthbleidiau wedi beirniadu Mr Jones am beidio diswyddo Alun Davies y tro cyntaf iddo dorri Cod y Gweinidogion.

Ond roedd Mr Jones yn mynnu nad oedd cysylltiad rhwng y ddau ddigwyddiad, a'i fod wedi gofyn i Mr Davies adael y llywodraeth unwaith y daeth ei gamwedd diweddaraf i'r fei ddydd Mawrth.

Daeth i'r amlwg bod Mr Davies wedi gofyn i'r gwasanaeth sifil am wybodaeth breifat am ddiddordebau ariannol rhai Aelodau Cynulliad.

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol