Arthur Jones: Y chwilio'n parhau yng Nghreta

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Does neb wedi gweld Arthur Jones ers Mehefin 19

Mae swyddogion Heddlu Gogledd Cymru, sy'n chwilio am ddyn o Gymru sydd ar goll ar Ynys Creta yn dweud bod yr ymgyrch chwilio yn cael ei reoli ar lefel uchel iawn o fewn awdurdodau Groeg.

Yn ôl ditectifs o Gymru, mae timau Groeg wedi bod yn chwilio yn eang am Arthur Jones o Ddinbych, gan ddefnyddio llawer o adnoddau.

Ond y gred yw y bydd yr ymgyrchoedd chwilio yn cael eu hisraddio os nad oes gwybodaeth newydd yn dod i'r olwg.

Disgrifiad,
Dylan Jones yn holi John Ellis Roberts

Does neb wedi gweld Mr Jones ers Mehefin 19.

Dydd Mawrth, mae ditectifs o Gymru wedi bod yn ymchwilio i sawl mater o ddiddordeb posib, gan gynnwys adroddiad i Mr Jones gael ei weld mewn ardal fynyddig i'r gorllewin o ddinas Chania.

Maen nhw hefyd wedi bod yn gweithio mewn partneriaeth gyda Phil Benbow, cadeirydd Cymdeithas Achub Mynydd Gogledd Cymru, sydd wedi llunio proffil o Mr Jones i geisio helpu heddlu Groeg osod ffiniau i'r gwaith chwilio.

Cerdded

Dydd Llun, daeth yr heddlu o hyd i enw Mr Jones mewn llyfr gwesteion mynwent goffa Ail Ryfel Byd - roedd wedi dweud ei fod o'n gobeithio mynd yn ôl i osod croes ar fedd perthynas i'w ffrind.

Mae'r heddlu wedi dweud eu bod yn ddiolchgar i'r rheiny oedd wedi arwyddo'r un llyfr ac sydd wedi cysylltu gyda ditectifs.

Does dim gwybodaeth pendant wedi dod o'r llyfr ymwelwyr eto, ond mae'r heddlu yn annog unrhyw un oedd yng Nghreta i edrych ar y llun.

Mae'r heddlu'n awyddus i siarad gyda phobl eraill o Gymru a gweddill Prydain arwyddodd eu henwau ger un Mr Jones ar Fehefin 18.

Roedd Mr Jones wedi dweud wrth ei deulu ei fod o'n bwriadu mynd ar daith gerdded, ond wnaeth o ddim manylu i ble.

Ffynhonnell y llun, Heddlu Gogledd Cymru
Disgrifiad o’r llun,
Mae nw Arthur Jones yn y llyfr gweteion ac enwau eraill o Gymru a Lloegr

Roedd teulu Mr Jones yn obeithiol, wedi i rywun honni eu bod nhw wedi ei weld ar Fehefin 25.

Ond mae'r Ditectif Brif Arolygydd Evans yn dweud bod heddlu lleol wedi ymchwilio i bob adroddiad, heb lwyddiant hyd yn hyn.

Fe ychwanegodd: "Mae 'na un adroddiad ar yr 20fed - dynes o Brydain sydd erbyn hyn yn byw yng Nghreta - sy'n meddwl ei bod hi wedi ei weld ar benrhyn wrth ymyl ei westy.

"Roedd hi'n ôl yn Lloegr yr wythnos ddiwethaf, ond mae hi'n ôl [yng Nghreta] felly 'dy ni'n mynd i siarad 'efo hi.

"Mae'n ymchwiliad eitha' unigryw a d'eud y gwir, gan nad ydy o wedi dweud wrth unrhyw un be' oedd ei gynlluniau, heblaw am siarad gyda phobl adref am gynlluniau bras i fynd i gerdded.

"Mae'r swyddogion yn chwilio ar dirwedd eitha' mynyddig - sy'n anodd iawn i weithio arno.

"Yn swyddogol, fe gafodd o'i weld ddiwethaf ar Fehefin 19. Fe welodd glanhawraig yn y gwesty fo pan oedd o'n gadael ei ystafell."

Y Mynyddoedd Gwynion?

Fe symudodd John McKenna a'i wraig Leonie o Brestatyn i Greta flwyddyn diwethaf.

Fe ddywedodd o bod pobl o Brydain sy'n byw yno yn ymwybodol o ddiflaniad Arthur - drwy grŵp Facebook "Brits in Crete".

Meddai: "Mae 'na lot o grwpiau cerdded yma, gyda phobl wybodus iawn allai fod o gymorth.

"Fel fi, mae'r rhan fwya'n amau ei fod o wedi mynd i'r Mynyddoedd Gwynion - sy' ddwywaith uchder Yr Wyddfa.

"Mae'r traciau'n cael eu defnyddio'n aml gan gerddwyr a mynyddwyr, ac mae'n bosib cerdded hyd yr ynys ar lwybr E2 dros y mynydd... Mae 'na nifer o ffermwyr a bugeiliaid yn teithio ar y llwybrau anghysbell, hefyd."

Ychwanegodd Mr McKenna ei fod o wedi disgwyl y byddai Mr Jones wedi dod i'r fei erbyn hyn.

Yn ogystal â chwilio ar benrhyn ger y gwesty lle'r oedd Mr Jones yn aros, mae heddlu wedi chwilio o amgylch Mynydd Ida - gan fod Mr Jones wedi awgrymu y byddai'n hoffi ymweld â'r ardal.

Dydd Mawrth, mae tîm Heddlu'r Gogledd ar yr ynys am ymweld â'r ardal lle'r oedd dynes yn honni iddi weld Mr Jones ar Fehefin 20.

Mae Phil Benbow o Sefydliad Achub Mynydd Gogledd Cymru yn ymuno gyda'r swyddogion yn y chwilio.

Dylai unrhyw un â gwybodaeth gysylltu â'u Heddlu lleol ar 101 gan nodi cyfeirnod Heddlu'r Gogledd - R103354.

Disgrifiad o’r llun,
Yma yr oedd Arthur Jones wedi bod yn aros

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol