Alwyn Humphreys yn gymrawd

Cyhoeddwyd

Disgrifiad o’r llun, Dr Alwyn Humphries

Mae'r arweinydd cerddorol a'r cyflwynydd teledu Alwyn Humphreys wedi ei dderbyn yn gymrawd anrhydeddus o Brifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant.

Mewn seremoni raddio yng Nghaerfyrddin, cafodd Mr Humphreys ei arwisgo yn Gymrawd Anrhydeddus.

Dr Humphreys yw Arweinydd Emeritws Côr Orpheus Treforys a Phrif Arweinydd Gwadd Cerddorfa Siambr Cymru.

Cafodd Dr Humphreys ei eni ym Modffordd, Ynys Môn, ac ar ôl graddio mewn cerddoriaeth o Brifysgol Hull a Choleg y Drindod, Llundain, bu'n darlithio yn Lerpwl cyn dod yn Gynhyrchydd a Chyfarwyddwr teledu gyda BBC Cymru.

Yn ystod ei 25 mlynedd yn gyfarwyddwr cerdd côr orpheus Treforys, fe deithiodd yn helaeth (i'r Almaen, Sbaen, yr Eidal, Gwlad Pwyl, Ffrainc, Canada, UDA, Awstralia, Seland Newydd, Taiwan, Oman, Emiradau Arabaidd Unedig), gan berfformio mewn lleoliadau godidog fel Tŷ Opera Sydney a Neuadd Carnegie

Anrhydedd

Gwnaed ef yn MBE yn Rhestr Anrhydeddau Blwyddyn Newydd y Frenhines 2001 a dyfarnwyd Doethuriaeth mewn Cerddoriaeth iddo gan Brifysgol Hull yn 2006.

Yn ystod y seremoni heddiw, dywed Dr Humphreys, "Dydy dweud diolch ddim yn agos i'r hyn dwi'n teimlo.....diolch i chi am yr anrhydedd."

Aeth ymlaen i gynnig cyngor i'r graddedigion drwy ddweud, "Credwch yn chi'ch hunain a gwnewch eich gorau glas."