Arthur Jones: Arwyddo llyfr gwesteion

Cyhoeddwyd

Mae swyddogion o Heddlu'r Gogledd - sydd wedi hedfan i Greta i chwilio am ddyn o Ddinbych - yn awyddus i siarad gyda dau deithiwr o Gymru a allai fod wedi cwrdd ag o.

Mae ditectifs wedi darganfod bod Arthur Jones wedi arwyddo llyfr gwesteion mewn mynwent Ail Ryfel Byd ym mae Souda ger dinas Chania.

Mae'n debyg fod y ddau berson wnaeth arwyddo'r llyfr ar ôl Mr Jones yn nodi eu bod yn dod o Gymru.

Mae swyddogion yn gobeithio bod Mr Jones wedi sgwrsio gyda'r ddau deithiwr ar Fehefin 18, gan ddweud wrthyn nhw beth oedd ei gynlluniau.

Disgrifiad o’r llun,
Mae'r llyfr ymwelwyr yn dangos bod Arthur Jones wedi ymweld a'r fynwent ar Fehefin 18

Dywedodd yr Uwcharolygydd Steve Williams: "Rydyn ni'n gwybod bod Arthur wedi bod yma ar Fehefin 18, yn debyg yn gynnar yn y bore.

"Mae'r llyfr ymwelwyr yn dangos bod nifer o bobl o Brydain yno ar yr un diwrnod."

Mae'r heddlu eisiau i unrhyw un oedd wedi arwyddo'r llyfr ar yr un diwrnod gysylltu a nhw.

"Ein gobaith yw bod rhywun yn cofio ei weld neu hyd yn oed wedi siarad gydag o.

"Byddwn yn dweud hefyd y dylai unrhyw un dynnodd luniau yno edrych os yw Arthur yn y cefndir oherwydd gall helpu i gadarnhau pa ddillad yr oedd Arthur yn eu gwisgo."

Disgrifiad o’r llun,
Cafodd Mr Jones ei weld am y tro diwetgaf yn y gwesty yma lle roedd yn aros

Does neb wedi clywed gan y dyn 73 oed ers Mehefin 19.

Fore Llun, fe ddywedodd Aelod Seneddol lleol y dyn fod rhywun yn honni ei weld ar Fehefin 25, ddiwrnod wedi'r dyddiad roedd i fod i hedfan adref.

Straeon perthnasol