Wylfa: Diffodd adweithydd

  • Cyhoeddwyd
Wylfa

Mae adweithydd y Wylfa wedi cael ei ddiffodd oherwydd bod stêm yn gollwng, yn ôl perchnogion y safle.

Yn ol Magnox, does "neb wedi brifo, does dim ymbelydredd wedi cael ei ryddhau a does dim risg i'r staff, i'r cyhoedd na'r amgylchedd".

Dim ond yr wythnos ddiwethaf wnaeth y safle pŵer ailddechrau cynhyrchu ynni ar ôl bod ynghau am bum mis.

Cafodd gwaith ei atal yn wreiddiol ym mis Ionawr oherwydd gwaith cynnal a chadw oedd wedi ei gynllunio ond fe wnaeth problemau atal yr ailddechrau ar ddau achlysur.

Mae disgwyl i'r safle, sydd bellach yn 43 mlwydd oed, gau am byth yn ddiweddarach yn y flwyddyn.

Mae cwmni Horizon yn bwriadu adeiladu gorsaf niwclear newydd ar y safle, allai agor ganol y ddegawd nesaf.