Gyrrwr 46 o Borth wedi marw

Cyhoeddwyd

Mae gyrrwr beic modur 46 oed fu mewn damwain yn Borth, ger Aberystwyth ddydd Sadwrn wedi marw o'i anafiadau.

Fe ddigwyddodd y ddamwain am 19:30 ar yr B4353 rhwng y beic modur a char.

Cafodd y dyn, a phlentyn oedd yn teithio yn y car, eu cludo i Ysbyty Bronglais, lle bu farw'r dyn o'i anafiadau.

Roedd yn lleol i ardal Borth ac mae ei deulu wedi cael gwybod ac yn derbyn cefnogaeth.

Mi gafodd y plentyn ei ryddhau o'r ysbyty ar ôl derbyn triniaeth am anafiadau mân.