Ymddiheuro am ladd Alec MacLachlan

  • Cyhoeddwyd
Sheikh Qais al-Khazali
Disgrifiad o’r llun,
Ni ddylai'r pedwar dyn fod wedi marw, yn ôl Sheikh Qais al-Khazali

Mae arweinydd grŵp o Irac wnaeth gipio a lladd dyn o dde Cymru wedi ymddiheuro.

Roedd Sheikh Qais al-Khazali yn y carchar pan gafodd Alec MacLachlan a thri arall eu lladd gan y grŵp Shia militaraidd Asaib Ahl al-Haq (Cynghrair y Cyfiawn).

Ond mae'n dweud mai bai Llywodraeth Prydain oedd y marwolaethau, am iddyn nhw beidio â chymryd trafodaethau o ddifri ac am ystyried y pedwar a gafodd eu cipio i fod yn "ddinasyddion eilradd" oherwydd eu gwaith fel dynion diogelwch.

Roedd Mr MacLachlan yn dod o Lanelli. Y tri arall fu farw oedd Jason Swindlehurst o Skelmersdale, Jason Creswell oedd yn wreiddiol o Glasgow, ac Alan McMenemy o'r un ddinas.

Roedden nhw'n gweithio fel staff diogelwch yr arbenigwr cyfrifiadurol Peter Moore ar y pryd. Fe gafodd Mr Moore ei ryddhau ym mis Rhagfyr 2009, ychydig fisoedd wedi marwolaeth y dynion.

'Syndod'

Bwriad gwreiddiol y cipio oedd defnyddio'r dynion er mwyn bargeinio i ryddhau rhai o gefnogwyr Cynghrair y Cyfiawn.

Mae'r grŵp bellach wedi sefydlu ei hun fel grym milwrol a gwleidyddol yn Irac.

Mewn cyfweliad gyda'r BBC, dywedodd Sheikh Qais al-Khazali: "Rwy'n meddwl mai llywodraeth Prydain sy'n gyfrifol am eu marwolaethau achos nad oedden nhw o ddifrif yn ystod y trafod gyda'r bobl oedd yn eu dal.

"Pe bydden nhw wedi bod yn gyflymach ni fyddai hynny wedi digwydd.

"Fe wnaeth Llywodraeth Prydain ganolbwyntio ar Peter Moore yn unig. Roedd y dynion diogelwch yn ddinasyddion eilradd.

"Roedd hynny'n syndod i ni."

Daeth Cynghrair y Cyfiawn i'r amlwg yn fuan wedi i Brydain ac America ymosod ar Irac yn 2003.