Diwrnod Cyhoeddi Eisteddfod yn un "ardderchog"

  • Cyhoeddwyd
EisteddfodFfynhonnell y llun, Eisteddfod

Mae trigolion Maldwyn a'r Gororau wedi codi dros £115,000 ar gyfer yr Eisteddfod sydd yn digwydd yn yr ardal flwyddyn nesaf ac mae'r pres "yn parhau i lifo".

Dyna oedd sylwadau Cadeirydd y Pwyllgor Gwaith, Beryl Vaughan ar ddiwrnod y Cyhoeddi yn y Drenewydd ddydd Sadwrn.

Mi oedd dwsinau wedi dod i orymdeithio a chafwyd y seremoni gyhoeddi draddodiadol yn y prynhawn. Mi osodwyd llwyfan hefyd yn y Parc er mwyn i bobl leol gael y cyfle i ddangos eu doniau.

Yn ôl Beryl Vaughan mi oedd hi'n "ddiwrnod ardderchog."

Dywedodd: "Anodd yw credu ein bod hanner ffordd drwy'r prosiect cymunedol yn barod. Rydan ni wedi cael modd i fyw yma yn yr ardal yn trefnu ac yn cynnal gweithgareddau.

Y pres yn dal i lifo

Ffynhonnell y llun, Eisteddfod

"Roeddwn wedi gobeithio y byddai'r Gronfa Leol wedi cyrraedd £100,000 erbyn y Cyhoeddi, a braf yw dweud ein bod ni wedi hen basio hyn, gyda'r cyfanswm hyd yn hyn yn fwy na £115,000 a'r arian yn parhau i lifo i mewn."

"Heddiw cyhoeddwyd y Rhestr Testunau hefyd, ac mae'r gyfrol ar gael mewn siopau ar hyd a lled Cymru, ynghyd ag ar-lein.

Ffynhonnell y llun, Eisteddfod

"Y gobaith yw y bydd y testunau'n apelio at feirdd, llenorion a pherfformwyr o bob math, a gobeithio hefyd y bydd pobl o bob cwr o Gymru a thu hwnt yn tyrru atom i'r ardal ymhen ychydig dros flwyddyn."

Bydd Eisteddfod Genedlaethol Maldwyn a'r Gororau ym Meifod yn digwydd rhwng y 1-8 o Awst 2015.