Heddlu'r Gogledd ac achubwr mynydd yn hedfan i Greta

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun, Does neb wedi clywed gan Arthur Jones ers Mehefin 18

Mae swyddogion o Heddlu'r Gogledd wedi hedfan i Greta er mwyn helpu yn yr ymgyrch i chwilio am Arthur Jones.

Mae'r gŵr 73 oed o Ddinbych ar goll ar yr ynys ers pythefnos bellach, a bydd y swyddogion o Gymru yn rhoi cymorth i'r awdurdodau Groegaidd yn eu hymdrechion i gael hyd iddo.

Ymhlith y rhai sydd wedi mynd draw y mae achubwr mynydd.

Cafodd digwyddiad ei gynnal nos Sadwrn i godi arian ar gyfer teulu Mr Jones sydd yn Greta. Mi benderfynon nhw hedfan yno i chwilio amdano wythnos yn ôl.

Dechreuodd Arthur Jones ar ei wyliau yng Nghreta ar 17 Mehefin, ond tydi ei deulu a'i ffrindiau heb glywed ganddo ers 18 Mehefin.

Mae Mr Jones yn gerddwr brwd ac yn gyn-filwr. Mae'n 5'6", a chanddo wallt byr, llwyd a mwstash llwyd.

Yn gynharach yn yr wythnos gwnaed apêl am wybodaeth gan Heddlu'r Gogledd i unrhywun a allai fod wedi gweld Arthur tra'r oeddyn nhw ar eu gwyliau neu a oedd wedi teithio i Greta rhwng 17 a 24 Mehefin.

Mae Heddlu Gogledd Cymru yn parhau i gynnig cefnogaeth i deulu Arthur gan rannu gwybodaeth rhwng y teulu a'r awdurdodau yng Nghreta.

Straeon perthnasol