Curo drysau yn ddi-rhybudd: angen bod yn wyliadwrus

Cyhoeddwyd

Mae na rhybudd bod angen bod yn wyliadwrus o bobl sydd yn curo drysau yn ddi-rhybudd am y gallen nhw fod yn trio cymryd mantais o bobl fregus.

Dyna mae Andrew Bertie o Safonau Masnach yn dweud ar ol i bedwar adeiladwyr o Gaerdydd gael eu ffeindio'n euog o dwyllo pobl hŷn ddydd Gwener.

Mi gollodd y perchnogion tai rhyngddynt £67,000 ar gyfer gwaith di-angen a gwael.

Yn ôl Mr Bertie dyw mwyafrif o gwmniau go iawn ddim yn galw yn ddi-rhybudd erbyn hyn.

Mi blediodd Tom Connors, 23, Richard McCarthy, 21, Ben Jones, 23, a Keith Palmer, 21 yn euog i'r cyhuddiadau yn eu herbyn.

Clywodd y llys eu bod wedi twyllo 14 o bobl gyda'r person ieuengaf yn 61 oed, yr hynaf yn 98.

Mi weithiodd tîm Mr Bertie gyda'r heddlu a chynghorau er mwyn erlyn y criw.

Disgrifiad o’r llun, Tom Connors, Richard McCarthy, Ben Jones a Keith Palmer

"Trio dod o hyd i bobl"

Dywedodd wrth BBC Radio Wales fod y dynion wedi curo drysau er mwyn ffeindio pobl y gallen nhw dwyllo. Mae'n dweud y gallai rhai eraill wneud yr un peth.

"Weithiau pan mae na gnoc ar y drws, maen nhw'n trio dod o hyd i bobl. Mi wnaethon ni weld hynny yn yr achos yma.

"Unwaith roedden nhw wedi dod o hyd i chi, mi oedden nhw wastad yn dod nol. Dw i ddim yn trio dychryn pobl trwy ddweud hynny.

"Os oes na rhywun yn curo ar eich drws...yn syth mi ddylech chi fod yn wyliadwrus mai dyma maen nhw'n trio gwneud. Dyw cwmniau go iawn ddim yn tueddu i ddefnyddio tactegau fel hyn gyda'r cyhoedd bellach."

Straeon perthnasol