Cartref gofal gafodd ei feirniadu gan arolygwyr wedi cau

Cyhoeddwyd

Mae cartref gofal gafodd ei feirniadu gan arolygwyr am esgeulustra ac amodau gwael wedi cau.

Ym mis Mai cafodd adolygiad ei wneud yn dilyn archwiliad yng nghartref Amber yn Abergele.

Roedd na bryderon wedi codi ym mis Ebrill 2013 ac ar ôl dychwelyd ym mis Rhagfyr dywedodd yr arolygwyr bod na "ddirywiad" wedi bod yn y gofal.

Mi oedd y bobl oedd yn byw yno yn gwisgo dillad budur ac ystafelloedd yn drewi o wrin. Roedd na hefyd "agwedd o fod yn ddi-hid" ymhlith staff.

Dywedodd yr arolygwyr bod yna risg y gallai na haint ledaenu am nad oedd na arferion da yn y cartref.

Mi ddywedodd Bernice Jaumette, y person oedd yn gyfrifol am y cartref ar y pryd, eu bod nhw wedi cael "cyfnod heriol". Ond mi oedden nhw wedi cymryd camau i ymateb i'r adroddiad a hynny mewn ffordd bositif.

Roedd 24 o bobl hyn yn byw yng nghartref Amber gyda wyth ohonyn nhw efo dementia.

Mae rhai wedi eu symud i lety arall ac mae'r cartref erbyn hyn wedi cau.

Straeon perthnasol