Y Trysorlys yn rhewi asedau Jihadwyr

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Reuters
Disgrifiad o’r llun,
Reyaad Khan, Nasser Muthana a Ruhul Amin mewn fideo i annog pobl i ymuno ag Isis yn Syria

Mae llywodraeth Prydain wedi rhewi asedau dau ddyn o Gaerdydd sydd, mae'n debyg, wedi ymuno â grŵp o Jihadwyr yn Syria.

Mae Nasser Muthana a Reyaad Khan, 20 oed, ar restr o bobl sy'n wynebu cosbau gan y Trysorlys.

Yn ogystal, mae dyn o Aberdeen, Ruhul Amin, wedi ei enwi.

Credir bod brawd Mr Muthana, Aseel, 17, yn Syria hefyd. Mewn sgwrs ar-lein, fe ddywedodd o wrth BBC Cymru ei fod o'n fodlon marw dros yr achos.

Fe ymddangosodd Nasser Muthana a Reyaad Khan mewn fideo ar-lein, yn annog pobl i ymuno ag Isis.

Ddydd Iau, fe wnaeth dyn oedd yn honni mai Nasser Muthana ydoedd gyhoeddi lluniau o fomiau cartref ar wefan gymdeithasol.

Roedd y llun yn dangos oddeutu 15 bom wedi eu cadw mewn casgenni metel gyda'r neges: "Felly, mae'r DU yn ofni i mi ddod yn ôl gyda'r sgiliau rwy' wedi eu dysgu".

Ffynhonnell y llun, Family (l) and BBC
Disgrifiad o’r llun,
Credir bod Aseel Muthana (chwith) a'i frawd Nasser (dde) yn Syria

Fe ddywedodd tad y brodyr, Ahmed Muthana, 57, nad hwn oedd "y mab dw i'n ei 'nabod", gan ychwanegu ei fod o am i'w blant ddod adref, hyd yn oed pe baen nhw'n cael eu carcharu.

Meddai: "Beth bynnag mae'n nhw'n ei wneud neu'n gyhoeddi ar y we, mae'r bobl gyda'r gynnau sy'n eu bwydo nhw yn dweud wrthyn nhw am wneud - mae'n nhw'n edrych ar eu holau ac yn eu rheoli.

"Dwi'n meddwl eu bod nhw'n gaeth yn y sefyllfa ac mae hynny'n ei gwneud hi'n anodd iddyn nhw ddod adref, neu gadael y lle."

Fe ychwanegodd nad ydi o wedi siarad gyda'i feibion ers iddyn nhw adael.

Yn y cyfamser, mae dyn 18 oed gafodd ei arestio dan amheuaeth o droseddau terfysgol - all fod yn gysylltiedig â Jihadwyr Caerdydd - wedi ei ryddhau ar fechnïaeth.

Nos Fercher, fe ddywedodd Heddlu'r De bod dyn o ardal Grangetown y brifddinas wedi cael ei holi am honiadau ei fod wedi bod yn rhan o gynllwyn i gyflawni gweithred derfysgol.

Fe gadarnhaodd swyddogion eu bod nhw'n ymchwilio i gysylltiad rhwng y dyn a'r dynion sy'n ymddangos yn fideo Isis.

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol