Swyddogion o Heddlu'r Gogledd yn hedfan i Greta

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Does neb wedi clywed gan Arthur Jones ers Mehefin 18

Mae swyddogion o Heddlu'r Gogledd yn hedfan i Greta er mwyn helpu yn yr ymgyrch i chwilio am Arthur Jones.

Mae'r gŵr 73 oed o Ddinbych ar goll ar yr ynys ers pythefnos bellach, a bydd y swyddogion o Gymru yn rhoi cymorth i'r awdurdodau Groegaidd yn eu hymdrechion i gael hyd iddo.

Dywedodd y Dirprwy Prif Gwnstabl Gareth Pritchard: "Rydym yn falch iawn o allu rhoi cefnogaeth i'r awdurdodau yng Ngroeg a byddwn yn anfon swyddogion gyda phrofiad helaeth o ymdrin ag ymchwiliadau yn ymwneud â phobl sydd wedi mynd ar goll.

"Bydd y swyddogion yn hedfan i Greta ddydd Sul, ble y byddan nhw'n cyfarfod â chynrychiolydd o Swyddfa'r Is-gennad, y Swyddfa Dramor a Phennaeth Heddlu Chania."

Bydd y Ditectif Prif Arolygydd Gareth Evans o swyddfa'r heddlu yn Llanelwy yn teithio i Greta ynghyd â'r Cydlynydd Pobl sydd ar Goll, Mark Owen a Phil Benbow, Cadeirydd Cymdeithas Achub Mynydd Gogledd Cymru.

Mae teulu Mr Jones yn ymwybodol o'r datbygiadau yma ac mae'n nhw'n ddiolchgar iawn bod yr awdurdodau yn cyd-weithio er mwyn cynyddu'r siawns o ddarganfod Mr Jones.

Dechreuodd Arthur Jones ar ei wyliau yng Nghreta ar 17 Mehefin, ond tydi ei deulu a'i ffrindiau heb glywed ganddo ers 18 Mehefin.

Mae Mr Jones yn gerddwr brwd ac yn gyn-filwr. Mae'n 5'6", a chanddo wallt byr, llwyd a mwstash llwyd.

Yn gynharach yn yr wythnos gwnaed apêl am wybodaeth gan Heddlu'r Gogledd i unrhywun a allai fod wedi gweld Arthur tra'r oeddyn nhw ar eu gwyliau neu a oedd wedi teithio i Greta rhwng 17 a 24 Mehefin.

Mae Heddlu Gogledd Cymru yn parhau i gynnig cefnogaeth i deulu Arthur gan rannu gwybodaeth rhwng y teulu a'r awdurdodau yng Nghreta.

Straeon perthnasol