Gorymdaith i ddathlu cyhoeddi Eisteddfod 2015

  • Cyhoeddwyd
GorymdaithFfynhonnell y llun, BBC

Mae pobl leol ardal Y Drenewydd wedi ymuno gyda Gorsedd y Beirdd i orymdeithio drwy'r dref er mwyn dathlu cyhoeddi Eisteddfod Genedlaethol Maldwyn a'r Gororau 2015.

Mae nifer oedd yn cymryd rhan yn yr orymdaith eisoes wedi datgan diddordeb mewn cymryd rhan yn rhagor o ddigwyddiadau'r Eisteddfod, a'r Brifwyl yn gweld hyn yn arwydd o'r gefnogaeth a'r brwdfrydedd sy'n bodoli yn ardal Maldwyn a'r Gororau wrth i'r gymuned edrych ymlaen i groesawu'r Eisteddfod.

Un ymysg nifer o ddigwyddiadau wedi eu trefnu i ddathlu cyhoeddi Eisteddfod 2015 oedd yr orymdaith, gyda'r seremoni gyhoeddi draddodiadol yn y prynhawn a llwyfan wedi'i osod yn y Parc er mwyn i bobl leol gael y cyfle i ddangos eu doniau.

Dywedodd y Cynghorydd Barry Thomas, Arweinydd Cyngor Sir Powys cyn y diwrnod: "Mae'r seremoni cyhoeddi'n garreg filltir bwysig ar y llwybr tuag at ddychweliad yr Eisteddfod Genedlaethol i'r sir.

"Rydym ni'n edrych ymlaen at groesawu'r achlysur i Bowys. Bydd yn gyfle gwych i hybu popeth sydd gan y sir i'w gynnig i ymwelwyr a phobl leol."

'Diwrnod arbennig'

Yn ôl Elfed Roberts, Prif Weithredwr Eisteddfod Genedlaethol Cymru: "Rydym yn falch iawn bod cynifer o bobl a chymdeithasau wedi ymateb i'r gwahoddiad a yrrwyd at ysgolion lleol, clybiau a chymdeithasau.

"Gobeithio y bydd 5 Gorffennaf yn ddiwrnod arbennig i'r teulu oll, ac y gallwn roi rhagflas i bobl Y Drenewydd a gweddill y dalgylch o'r hyn sydd i ddod yn ystod mis Awst y flwyddyn nesaf."

Roedd gorymdaith yr Orsedd yn cychwyn ar ei thaith o'r Parc drwy ganol y dref am 2 o'r gloch y prynhawn, gan ddychwelyd i'r Parc at Gerrig yr Orsedd erbyn tua 3 o'r gloch ar gyfer seremoni'r Cyhoeddi.

Bydd Eisteddfod Genedlaethol Maldwyn a'r Gororau ym Meifod yn cael ei chynnal o 1-8 Awst y flwyddyn nesaf.