Achos nyrs: Ysbyty yn gwrthod honiadau

Cyhoeddwyd

Mae swyddogion iechyd wedi gwrthod honiadau nyrs eu bod nhw wedi methu â newid amodau ei gwaith ar ôl iddi ddioddef o iselder.

Mae Glenda Rodriquez-Nova yn honni ei bod wedi ei diswyddo ar gam o Ysbyty Tywysoges Cymru ar sail anffafriaeth anabledd.

Mi glywodd y tribiwnlys yng Nghaerdydd fod y nyrs 42 oed wedi gadael yr ysbyty yn 2009 yn dioddef o iselder.

Mae'n dweud ei bod hi wedi cwyno am y ffordd roedd cleifion yn cael eu trin yn yr ysbyty ond bod yr honiadau wedi eu hysgubo o dan y carped gan aelodau o staff.

Roedden nhw wedyn wedi ei bwlio gan olygu nad oedd hi yn medru parhau yn ei gwaith meddai.

Dywedodd Mrs Rodriquez-Nova hefyd bod claf gydag anhwylder pancreatic wedi ei hanwybyddu gan nyrsys ac yn sgrechian mewn poen. Honiad arall yw fod staff wedi gweiddi ar glaf arall oedd gyda dementia.

Dim tystiolaeth

Ond mae Christine Williams, oedd yn gyfarwyddwr nyrsio wedi dweud ei bod hi wedi cyfarfod gyda Mrs Rodriquez-Nova ddwy waith a bod yr honiadau am driniaeth cleifion wedi eu cymryd o ddifri.

Doedd 'na ddim tystiolaeth i gefnogi'r hyn oedd hi'n dweud meddai.

Dywedodd Mrs Williams: "Nes i ofyn am dy salwch (iselder), pa gefnogaeth oeddet ti yn derbyn ac os oeddet ti yn cael ychydig o gwnsela. Roeddwn i yn pryderu am dy les. Roeddet ti yn yfed yn drwm. Mi ddywedais di hynny yn y cyfarfod."

Clywodd y tribiwnlys gan Julian Allsop sydd yn cynrychioli bwrdd iechyd Abertawe Bro Morgannwg hefyd.

Dyw e ddim yn derbyn yr honiad eu bod nhw wedi methu â newid amodau gwaith Mrs Rodriquez-Nova. Mae Mr Allsop hefyd wedi beirniadu elfennau o dystiolaeth y nyrs.

Dywedodd: "Mae 'na nifer o honiadau wedi eu gwneud sydd ddim yn dal dŵr ac mi fydden i yn hoffi i'r tribiwnlys eu diystyrru."

'Nyrsio oedd fy mywyd'

Wrth siarad am y tro olaf yn y tribiwnlys dywedodd Mrs Rodriquez-Nova:

"Mae'r achos yma yn ymwneud gyda methiant i rheoli yn Ysbyty Tywysoges Cymru ym Mhen-y-Bont ar Ogwr. Mi wnaethon nhw fy nghyrru i guddio y gofal trydydd byd yn yr ysbyty.

"Nyrsio oedd fy mywyd i. 'Dw i eisiau fy mywyd yn ôl."

Mi fydd y tribiwnlys yn ystyried y dystiolaeth ac yn gwneud penderfyniad yn y man.