Lluniau Ymarferion Cysgu'n Brysur

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Drama am 'alar, awch, hwyl ac antur' mewn criw o ddisgyblion sydd ar fin gadael yr ysgol yw Cysgu'n Brysur gan Gwmni Theatr yr Urdd. Yn y llun: 'arweinydd' y dosbarth Cai (Dylan Edwards o Aberystwyth) yn dadlau gyda Rich (Gethin Bickerton o Lanfyllin).
Disgrifiad o’r llun,
Mae 28 o bobl ifanc o bob rhan o Gymru yn rhan o'r sioe. Yn y llun yma mae Siôn, sy'n cael ei chwarae gan Llew Evans o Aberystwyth, yn canu cân i Dona.
Disgrifiad o’r llun,
Mae’r sioe wedi ei seilio ar ganeuon gan y band Bromas, enillwyr Brwydr y Bandiau 2012, a'i hysgrifennu gan Bethan Marlow.
Disgrifiad o’r llun,
Dywedodd Rebecca Hayes o Gaerdydd am ei chymeriad hi: "Mae Mari yn dipyn o swot ac yn gael ei hystyried fel ‘geek’ gan weddill y dosbarth".
Disgrifiad o’r llun,
Mae'r sioe'n cael ei pherfformio yng nghlwb nos Pier Pressure yn Aberystwyth ac oherwydd hynny mae'r llefydd yn brin felly mae'n well cael tocyn ymlaen llaw meddai'r Urdd. Llun: Eira (Beca Dafydd o Gaerdydd) yn canu ‘Y Drefn’
Disgrifiad o’r llun,
"I gychwyn, mi roeddwn ychydig yn amheus [o actio yn Pier Pressure] ond mae’r sgript a’r gerddoriaeth yn gweddu’n berffaith i awyrgylch y Pier Pressure a dwi’n edrych ymlaen yn arw at berfformio yno wythnos nesaf!” meddai Dylan Edwards sy'n actio 'top dog' y dosbarth, Cai.
Disgrifiad o’r llun,
Mae Huw Owen o ardal Caernarfon yn actio Jacob, bachgen newydd yn yr ysgol sydd wedi cael ei fwlio ond sy'n fygythiad i Cai yn ei ysgol newydd. "Mae’n trio dyrchafu ei hun mewn ysgol newydd er mwyn ffitio mewn efo’r criw cŵl," meddai Huw.
Disgrifiad o’r llun,
"Mae fy nghymeriad i, sef Rich, yn un o’r criw drama yn y sioe ac felly’n mwynhau perfformio a bod ychydig yn OTT efo popeth!" meddai Gethin Bickerton, sydd wedi actio gyda Chwmni Theatr yr Urdd o'r blaen.
Disgrifiad o’r llun,
"Mae’n gynhyrchiad unigryw o ran y gofod perfformio, y sgript flaengar a’r cyfarwyddo beiddgar," meddai Steffan Prys, Trefnydd Cynorthwyol Eisteddfod yr Urdd a’r Celfyddydau.
Disgrifiad o’r llun,
Mae'r sioe i'w gweld yng nghlwb Pier Pressure yn Aberystwyth ar 8, 9 a 10 Gorffennaf. Mae perfformiad 7:30 nos Iau, 10 Gorffennaf wedi gwerthu allan yn barod. Mwy o wybodaeth ar gyfrif Twitter @TIUrdd. Lluniau gan Keith Morris.