Gwyneth Morris wedi marw trwy ddamwain

Cyhoeddwyd

Mae crwner wedi dyfarnu mai marw'n ddamweiniol wnaeth dynes 90 oed gafodd ei darganfod yn farw mewn gardd.

Fe gafodd corff Gwyneth Morris ei ddarganfod mewn pwll tu allan i dŷ y bore ar ôl iddi fynd ar goll o'i fflat yn Llangollen.

Yn ôl ei merch yng nghyfraith, Brenda Morris, roedd hi'n dioddef o ddementia ond yn mwynhau mynd am dro o amgylch y dref.

Roedd hi wedi dechrau ymddangos yn fwyfwy dryslyd fel roedd amser yn mynd yn ei flaen a rhyw 10 dydd cyn ei marwolaeth roedd hi wedi cael ei darganfod mewn gardd y tu allan i dŷ diethr.

'Cymeriad'

Pan aeth hi ar goll ar Ionawr 27, fe gafodd hofrennydd ei galw allan i gynorthwyo'r heddlu gyda'r gwaith chwilio.

Y diwrnod canlynol, wrth i'r chwilio barhau, fe gofiodd nai Mrs Morris am y tŷ lle'r oedd hi wedi cael ei darganfod yn yr ardd yn flaenorol.

Fe ffoniodd y bobl oedd yn byw yno, a phan aethon nhw allan i edrych yn yr ardd fe gafwyd hyd i gorff y bensiynwraig.

Fe ddywedodd Brenda Morris bod hiraeth mawr ar ôl Gwyneth Morris gan ei bod hi'n "gymaint o gymeriad".