Wylfa Newydd: Dim pŵer am o leiaf 10 mlynedd

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun, Fe fydd paratoadau cwmni Horizon i gael caniatâd cynllunio i atomfa newydd, ac i drwyddedu eu hadweithyddion niwclear, yn parhau.

Mae BBC Cymru wedi cael cadarnhad na fydd Wylfa Newydd yn cynhyrchu pŵer tan tua chanol y degawd nesaf.

Y bwriad yn wreiddiol oedd y byddai trydan yn cael ei gyflenwi i'r grid yn 2019, ond mae'r Grid Cenedlaethol, sy'n gyfrifol am rwydwaith trydan Cymru a Lloegr, wedi dweud bod ei amserlen ar gyfer adnewyddu'r rhwydwaith trydan yn y gogledd wedi llithro.

Tra bod yr hen atomfa wedi ail ddechrau darparu trydan o'r unig adweithydd niwclear sydd ar ôl yng Nghymru, mae'n amlwg na fydd Wylfa Newydd yn gallu darparu ynni am o leiaf ddeng mlynedd.

Dywedodd Richard Foxhall o gwmni Horizon: "Mae'r amserlen wedi newid ers inni gael ein prynu gan Hitachi.

"Mi oedd y broses o werthu wedi cymryd peth amser felly rydan ni'n rhagweld y bydd yr uned cynta'n dechrau cynhyrchu trydan yn Wylfa Newydd o gwmpas canol y degawd nesa.

"Mi o'dd y dyddiad gwreiddiol wedi llithro fodd bynnag cyn inni gael ein gwerthu felly nes os o'dd gennym ni sicrwydd, ma' di cymryd amser i ddatblygu'r cynlluniau newydd".

'Ynys Ynni'

Ers blynyddoedd mae arweinwyr Cyngor Môn wedi hyrwyddo'r ynys fel canolfan ynni. Mae'r cysyniad o Ynys Ynni yn cael ei ddefnyddio'n gyson i geisio denu buddsoddwyr a gwaith i'r ardal.

Yn ddiweddar aeth tri o'r Cyngor ynghyd â gwleidyddion lleol i ymweld â chwmni Hitachi GE yn Siapan, sydd wedi prynu Horizon.

Er bod cytundeb rhwng y cwmni a'r Grid Cenedlaethol, bydd oedi ar gryfhau y cysylltiad trydan o Wylfa i bentir ger Bangor.

Yn hytrach mae mwy o frys i gysylltu ffermydd gwynt Gweriniaeth Iwerddon erbyn 2018.

Er yr addewid o gyfleon gwaith newydd, mae nifer yn lleol yn anfodlon gyda sgîl effeithiau darparu egni - sef y gallai olygu rhagor o beilonnau a cheblau trydan.

'Asesiadau'

Yn ôl Chris Isaac o'r Grid Cenedlaethol: "Mae pethe wedi newid ers inni ymgynghori a ma' rhaid inni wneud asesiadau eraill cyn inni allu dweud be sy'n mynd i ddigwydd.

"Rydyn ni yn ymwybodol bod llawer o bobol isho nhw o dan y ddaear ond ma' rhaid inni ystyried y gost. Ma' Horizon wedi newid perchnogion a hefyd maen nhw wedi newid y math o dechnoleg ma'n nhw'n defnyddio. Maen nhw hefyd yn dweud nad ydyn nhw isho llifau trydan tan ganol y degawd nesa."

Fe fydd paratoadau cwmni Horizon i gael caniatâd cynllunio i atomfa newydd, ac i drwyddedu eu hadweithyddion niwclear, yn parhau.

Hyd yn oed os bydd yr amrywiol ganiatad hynny mewn lle yn y pedair neu bum mlynedd nesaf, ni fydd y penderfyniad ariannol i fwrw ymlaen ddim yn digwydd hyd nes bydd Hitachi wedi perswadio cwmnïau eraill i fuddsoddi yn y fenter.

Straeon perthnasol