Gemau Cymru: Cyfle i weld athletwyr y dyfodol

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun, Y Gweinidog Chwaraeon John Griffiths AC, Cadeirydd Chwaraeon Cymru Laura McAllister a Prif Weithredwr yr Urdd Efa Gruffudd Jones yn lansio'r digwyddiad

Mae Gemau Cymru'n cael eu cynnal dros y tridiau nesaf, bydd yn gyfle i rai o athletwyr ifanc mwyaf disglair Cymru yn cystadlu yn erbyn ei gilydd mewn llu o wahanol gampau.

Cynhelir y seremoni agoriadol ym Mae Caerdydd brynhawn Gwener, gyda'r cystadlu i ddechrau fore Sadwrn.

Yn ôl Gary Lewis, un o drefnwyr y gemau a chyfarwyddwr chwaraeon cenedlaethol yr Urdd, mae'r gemau yn gyfle prin i'r cyhoedd gael gweld athletwyr o safon uchel y tu allan i gemau mawr.

"Mae croeso i unrhyw un ddod i wylio ar y dydd Sadwrn a dydd Sul, rydym yn disgwyl cystadleuaeth o safon uchel - yn enwedig y gymnasteg," meddai.

"Mi fydd y cyntaf a'r ail o ddetholion Cymru ar gyfer gymnastic rhythmic yn cymryd rhan yn y gystadleuaeth, sef Frankie Jones a Laura Halford, wrth iddyn nhw baratoi at gynrychioli eu gwlad yng Ngemau'r Gymanwlad yng Nglasgow ddiwedd y mis.

"Mae hwn yn gyfle i bobl weld athletwyr ffantastig o safon uchel. Yr hyn rydan ni'n ceisio wneud yw creu cystadleuaeth o safon i'r dyfodol a gweld y gemau'n parhau."

Hon fydd y bedwaredd waith i'r gemau - sy'n cael eu trefnu gan yr Urdd - i gael eu cynnal.

'Sefyllfa ariannol fregus'

Ond mae peth ansicrwydd ynglŷn â dyfodol ariannol y gemau, wrth i'r nawdd llywodraethol ddod i ben.

Dywedodd prif weithredwr yr Urdd, Efa Gruffudd Jones, wrth y Post Cyntaf: "Mae'r sefyllfa ariannol yn fregus o flwyddyn i flwyddyn, mae'n deg dweud, ond mae gyda ni nifer o bartneriaid ariannu..."

"Mae'n hollol wir i ddweud fod un pecyn ariannol yn dod i ben ond yn sicr ein gobaith ni yw i barhau i drafod i weld os oes ewyllys i barhau gyda'r ŵyl yn y dyfodol, a dyna fyddai dymuniad yr Urdd."

Ychwanegodd Ms Jones mai tua thraean o gyllideb y gemau sy'n dod i ben a bod trafodaethau yn mynd yn eu blaen ar gyfer ceisio sicrhau mwy o nawdd masnachol, fel cafodd ei wneud yn llwyddiannus y flwyddyn hon gyda HSBC.

Dywedodd llefarydd ar ran Llywodraeth Cymru: "Mae Gemau Cymru yn un o brif brosiectau gwaddol Gemau Olympaidd Llundain 2012 yma yng Nghymru.

"Rydym yn ein blwyddyn olaf fel rhan o gynllun ariannu dros gyfnod o dair blynedd ac ar hyn o bryd rydym yn trafod gyda'n partneriaid strategol er mwyn datblygu digwyddiad cynaliadwy i'r dyfodol."

Amserlen y cystadlu

Dydd Sadwrn

  • 08:30 - 16:00 Gymnasteg: Canolfan Genedlaethol Chwaraeon Cymru
  • 09:00 - 7:00 Pêl-rwyd: Canolfan Genedlaethol Athletau Dan Do Caerdydd Fetropolitaidd
  • 09:00 - 17:00 Tenis bwrdd: Canolfan Genedlaethol Chwaraeon Cymru
  • 11:00 - 19:00 Athletau: Stadiwm Rhyngwladol Chwaraeon Caerdydd
  • 14:00 - 20:30 Canŵio: Canolfan Rhyngwladol Dwr Gwyn Caerdydd

Dydd Sul

  • 08:00 - 16:00 Treiathlon ac Acwathon: Canolfan Hamdden Maendy
  • 08:30 - 16:00 Gymnasteg: Canolfan Genedlaethol Chwaraeon Cymru
  • 09:00 - 17:00 Rygbi saith bob ochr: Stadiwm Rhyngwladol Chwaraeon Caerdydd
  • 09:00 - 17:00 Tennis bwrdd: Canolfan Genedlaethol Chwaraeon Cymru
  • 09:00 - 17:00 Pêl-rwyd: Canolfan Athletau Dan Do, Prifysgol Fetropolitaidd Caerdydd

Bydd Gemau Cymru i'w gweld ar S4C, Nos Sadwrn, Gorffennaf 19 am 19.30pm