Daniel Morgan: penodi cadeirydd i'r panel annibynol

Cyhoeddwyd

Mae cadeirydd newydd wedi ei phenodi er mwyn arwain panel fydd yn adolygu sut wnaeth yr heddlu ddelio gyda llofruddiaeth dyn o dde Cymru.

Barwnes O'Loan sydd wedi ei dewis i wneud y gwaith.

Cafodd Daniel Morgan o Lanfrechfa ei ladd yn Llundain yn 1987.

Yn ogystal ag edrych ar rôl yr heddlu, mi fydd yr ymchwiliad yn edrych ar y ffordd y cafodd teulu Mr Morgan eu trin ganddyn nhw a'r system gyfreithiol ehangach.

Dywedodd yr Ysgrifennydd Cartref Theresa May: "Mae honiadau difrifol bod yr heddlu wedi bod yn llwgr yn achos llofruddiaeth Daniel Morgan.

"Dw i wedi dweud yn y gorffennol bod angen i'r panel annibynol edrych ar bopeth er mwyn dod o hyd i'r gwir.

"Mae gan y Farwnes O'Loan brofiad o ddelio gydag achosion sensitif a difrifol o honiadau o gamymddwyn a llwgrwobrwyo o fewn yr heddlu."

Roedd y farwnes yn ombwdsmon Gogledd Iwerddon rhwng 2000 a 2007. Yn ystod ei chyfnod yno mi wnaeth hi ymchwilio i filoedd o achosion gan gynnwys y ffordd wnaeth yr heddlu ddelio gyda'r bomio yn Omagh yn 1998.

Taflu goleuni ar yr achos

Er bod na bump ymchwiliad wedi bod gan yr heddlu does 'na neb wedi ei herlyn.

Mae Heddlu Llundain wedi cyfaddef yn y gorffennol "bod llygredd ar ran yr heddlu wedi llesgáu" yr ymchwiliad cynta', hollbwysig, yn 1987.

Yn 2011 fe dderbyniodd teulu Mr Morgan ymddiheuriad gan yr heddlu a thaliad o £125,000 tuag at gostau cyfreithiol.

Mae'r farwnes wedi dweud bod 'na lawer o waith i wneud.

"Mi wnaf i bopeth o fewn fy ngallu i sicrhau bod y panel yn gweithio yn effeithiol gan gyfathrebu yn llawn gyda aelodau o deulu Mr Morgan, i gyhoeddi adroddiad a fydd yn taflu goleuni ar yr hyn ddigwyddodd i Mr Morgan, a'r ffordd y mae'r achos wedi ei drin ers 1987."

Straeon perthnasol