£10 miliwn i Gyngor Gofal Cymru

  • Cyhoeddwyd
gofal

Mae'r Dirprwy Weinidog Gwasanaethau Cymdeithasol, Gwenda Thomas, wedi cyhoeddi y bydd Llywodraeth Cymru yn rhoi £10m i Gyngor Gofal Cymru yn 2014-15.

Fe fydd y buddsoddiad yn rhan o gynllun i reoleiddio'r gweithlu gofal cymdeithasol a sicrhau bod gweithwyr yn cael hyfforddiant ac yn meddu ar y cymwysterau priodol.

Nododd y Dirprwy Weinidog ei gofynion mewn llythyr at y Cyngor Gofal, gan egluro'r blaenoriaethau a'r cyllid sydd ar gael i dalu am ei weithgareddau.

Mae gan y Cyngor Gofal rôl allweddol yn y gwaith o drawsnewid gwasanaethau cymdeithasol a sicrhau bod gwasanaethau yn gynaliadwy, a hynny o dan Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 a'r Bil arfaethedig ar gyfer Rheoleiddio ac Arolygu Gofal a Chymorth yng Nghymru.

Bydd y Cyngor mynd ati i gwblhau cynllun busnes ar gyfer 2014-15 sy'n adlewyrchu gofynion y Dirprwy Weinidog.

'Amrywiol a deinamig'

Fe ddywedodd Gwenda Thomas:

"Y sector gofal cymdeithasol yw un o'r prif gyflogwyr yng Nghymru, gyda 70,000 o weithwyr yn rhoi gofal a chymorth i bobl ledled Cymru bob dydd.

"Mae'n sector amrywiol a deinamig sy'n cynnwys gwasanaethau yn y sector cyhoeddus ac yn y sector annibynnol.

"Mae'n sector sy'n tyfu o ran ei faint a'i bwysigrwydd, ac allwn ni ddim pwysleisio digon pa mor hanfodol yw gwasanaethau gweithwyr gofal cymdeithasol i bobl Cymru.

Ychwanegodd y dirprwy weinidog bod angen "atgyfnerthu gwerth y gweithlu" wrth weithredu'r rhaglen.

"Er mwyn inni barhau â'n llwyddiant, mae'n hanfodol cael gweithlu sefydlog sydd wedi ei hyfforddi'n dda ac sydd â'r cymwysterau priodol, lle mae rolau proffesiynol yn ganolog.

"Bydd y Cyngor Gofal yn parhau i fod yn bartner pwysig iawn yn y gwaith hwn."