Lluniau 'bomiau cartref' Jihadydd

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Wales News Service

Mae 'na luniau ar wefan gymdeithasol o 'fomiau cartref', gan unigolyn sy'n honni i fod yn un o'r tri o Gaerdydd sy'n ymladd gyda charfan Isis yn Syria.

Mae dyn sy'n dweud mai Nasser Muthana, 20 ydy o wedi dweud fod "y DU yn ofni i mi ddod yn ôl gyda'r sgiliau rwy' wedi eu dysgu", o dan lun o ddyfeisiau ffrwydrol.

Daw hyn yn fuan wedi i ddyn - oedd yn dweud mai brawd Nasser, Aseel ydoedd - ddweud wrth BBC Cymru ei fod yn barod i farw dros yr achos.

Fe ymddangosodd Mr Muthana a dyn arall o Gaerdydd, Reyaad Khan, 20, mewn fideo arlein bythefnos yn ôl, yn annog dynion ifanc i ymuno ag ymgyrch Isis.

Nawr, ar wefan gymdeithasol, mae dyn sy'n honni mai Nasser Muthana ydi o, wedi cyhoeddi llun sy'n dangos tua 15 o fomiau cartref mewn casgenni metel.

Yn ogystal, fe gyhoeddodd lun o arf oedd "wedi ei gymryd gan fwslim Shia".

Ffynhonnell y llun, Reuters
Disgrifiad o’r llun,
Nasser Muthana (canol) mewn fideo i annog pobl i ymuno ag Isis yn Syria

Fe ddywedodd tad y brodyr, Ahmed Muthana, 57, nad hwn oedd "y mab dw i'n ei 'nabod", gan ychwanegu ei fod o am i'w blant ddod adref, hyd yn oed pe baen nhw'n cael eu carcharu.

Meddai: "Beth bynnag mae'n nhw'n ei wneud neu'n gyhoeddi ar y we, mae'r bobl gyda'r gynnau sy'n eu bwydo nhw yn dweud wrthyn nhw am wneud - mae'n nhw'n edrych ar eu holau ac yn eu rheoli.

"Dwi'n meddwl eu bod nhw'n gaeth yn y sefyllfa ac mae hynny'n ei gwneud hi'n anodd iddyn nhw ddod adref, neu gadael y lle."

Fe ychwanegodd nad ydi o wedi siarad gyda'i feibion ers iddyn nhw adael.

Yn y cyfamser, mae dyn 18 oed gafodd ei arestio dan amheuaeth o droseddau terfysgol - all fod yn gysylltiedig â Jihadwyr Caerdydd - wedi ei ryddhau ar fechnïaeth.

Nos Fercher, fe ddywedodd Heddlu'r De bod dyn o ardal Grangetown y brifddinas wedi cael ei holi am honiadau ei fod wedi bod yn rhan o gynllwyn i gyflawni gweithred derfysgol.

Fe gadarnhaodd swyddogion eu bod nhw'n ymchwilio i gysylltiad rhwng y dyn a'r dynion sy'n ymddangos yn fideo Isis.

Ffynhonnell y llun, Wales News Service
Disgrifiad o’r llun,
Arf gafodd 'ei gymryd gan fwslim Shia'