Codi'r Pafiliwn Pinc

Cyhoeddwyd
ffynhonnell y llun, Aled Llywelyn

Mae'r paratoadau ar gyfer Eisteddfod Genedlaethol Sir Gâr eleni yn prysur fynd rhagddynt, wrth i'r Pafiliwn Pinc gael ei godi ar y Maes ym Mharc Arfordirol Llanelli.

Mae gan yr awyr uwchben tref Llanelli chwech o dyrrau newydd erbyn hyn ac fe fydd y rhain yn aros yno tan ar ôl y Brifwyl, sy'n cael ei chynnal ddechrau mis Awst.

Meddai Prif Weithredwr yr Eisteddfod Genedlaethol, Elfed Roberts, "Ychydig dros bedair wythnos sydd i fynd cyn y bydd yr Eisteddfod yn cychwyn eleni.

"Fe'i cynhaliwyd yn Sir Gâr y tro diwethaf yn 2000, ac mae cefnogaeth a chymorth y bobl leol a'r gwirfoddolwyr wedi bod yn ardderchog dros y ddwy flynedd ddiwethaf.

"Mae codi'r pafiliwn pinc - sy'n symbol eiconig o ddiwylliant Cymru - yn arwydd pellach bod y trefniadau ar gyfer yr wythnos yn dod ynghyd, a rydym i gyd yn edrych ymlaen am wythnos i'w chofio yn yr ardal ddechrau Awst."

Mae trefnwyr yn gobeithio y bydd yr Eisteddfod - un o wyliau celfyddydol mawr y byd - yn denu tua 150,000 o ymwelwyr i ardal Sir Gâr dros gyfnod y Brifwyl.

ffynhonnell y llun, Aled Llywelyn
ffynhonnell y llun, Aled Llywelyn