'Y dyn oedd yn gweld posibiliadau ...'

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun, Pencadlys S4C ar hyn o bryd yn Llanisien, Caerdydd

Mae'r cyhoeddwr a'r darlledwr Emyr Byron Hughes wedi marw'n 63 oed.

Roedd yn aelod o'r tîm sefydlodd S4C yn 1982, yn gyn gyfarwyddwr polisi corfforaethol y sianel ac yn gyn ysgrifennydd Awdurdod y Sianel.

Dywedodd Cadeirydd Awdurdod S4C Huw Jones: "Roedd Emyr yn ŵr o allu arbennig iawn.

"Roedd yn gallu gweld posibiliadau a chysylltiadau lle oedd eraill yn gweld tywyllwch, ac roedd ei athrylith yn gyfrifol am weld cyfleodd i S4C lwyddo mewn meysydd newydd, megis hysbysebu a mentrau digidol.

'Ymroddedig'

"Mi oedd yn delio ar delerau cyfartal gydag uwch swyddogion a rheolwyr yn Llundain, ac wrth ei fodd yn gwneud hynny, ond yn gwbl ymroddedig i Gymru a'r Gymraeg fel y dangosodd hefyd gyda'i waith tawel a diflino dros yr Eisteddfod Genedlaethol.

"Roedd ei gyngor bob amser yn gyfoethog a gwerthfawr ac fe elwodd S4C yn aruthrol ar ei gyfraniad."

Dywedodd Ian Jones, prif weithredwr S4C: "Roedd Emyr yn ddyn hawddgar, dymunol a galluog tu hwnt.

"Yn bersonol, roedd yn bleser i mi allu dysgu ganddo wrth weithio gydag e yn ystod dyddiau cynnar S4C, ac roedd ei gyfraniad at lwyddiant y sianel yn ystod y cyfnod hwnnw'n gwbl amhrisiadwy.

"Yn aml iawn, mae darlledu'n cael ei ystyried yn ddiwydiant sy'n cael ei ddominyddu gan wynebau amlwg - ond yn achos Emyr, doedd e ddim am fod yn wyneb amlwg, roedd yn hapus i eraill dderbyn y clod gan wybod mai darlledu Cymraeg oedd yn elwa.

"Mae colled enfawr ar ei ôl."