Tywysog Cymru a'r DDuges yn parhau gyda'u taith

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Ymwelodd y Tywysog a'r Dduges â Senghenydd fore Iau

Mae Tywysog Cymru a Duges Cernyw wedi parhau gyda'u taith wrth roi teyrnged i lowyr Cymru yn Senghennydd ger Caerffili.

Nod y daith yw dathlu'r "gorffennol, y presennol a'r dyfodol" yng Nghymru.

Mae'r ddau wedi bod mewn sawl lleoliad, gan gynnwys Capel Galilea sydd wedi ei adfer ym Mro Morgannwg, ffatri Sony ym Mhencoed, ffatri Cnwd yn Cross Hands ger Llanelli a Chofeb Ryfel yng Nghaerdydd.

Rhoi teyrnged

Ddydd Iau roedden nhw mewn seremoni fer yn Senghennydd lle gosododd y ddau dorch wrth Gofeb Lofaol Genedlaethol Cymru.

Yn dilyn y seremoni cafodd y Tywysog a'r Dduges gyfle i gyfarfod â pherthnasau rhai o'r glöwyr a laddwyd yn nrychineb Senghenydd yn 1913.

Wrth i'r Tywysog fynd o amgylch Amgueddfa Dreftadaeth y pentref, rhoddodd deyrnged i ddewrder y glöwyr.

Dywedodd: "Mae ein dyled yn enfawr i'r bobl - llawer o'r un teuluoedd - oedd yn ddigon dewr a phenderfynol i fynd o dan y ddaear i gloddio am lo.

"Mae'r ddau ohonon ni'n falch iawn ein bod ni wedi cael y cyfle i ddod yma."

Disgrifiad o’r llun,
Gosododd y Tywysog a'r Dduges dorch wrth Gofeb Lofaol Genedlaethol Cymru

Hen fferm a blodau Brynbuga

Wedyn aeth y Dduges i Frynbuga yn Sir Fynwy i ddathlu hanner canmlwyddiant cystadleuaeth Prydain yn ei blodau.

Yn y categori pentref mawr mae Brynbuga wedi cyrraedd y rhestr fer.

Yn ystod ei hymweliad cafodd y Dduges y cyfle i gyfarfod â pherchnogion busnes a phlant lleol.

Yn y cyfamser roedd y Tywysog Charles yn Llwyn Celyn yng Nghrucornau Fawr. Mae Llwyn Celyn yn hen dŷ fferm rhestredig, sy'n dyddio o'r 15fed, ac wedi'i brynu'n ddiweddar gan elusen y Landmark Trust.

Y Tywysog yw noddwr yr elusen sy'n anelu at adfer yr adeilad.

Disgrifiad o’r llun,
Rhoddodd y Tywysog deyrnged i ddewrder glöwyr Senghenydd

Straeon perthnasol