Heddlu terfysg yn arestio a rhyddhau dyn ar fechnïaeth

Cyhoeddwyd
ffynhonnell y llun, Google

Mae dyn 18 oed wedi cael ei rhyddhau ar fechnïaeth yng Nghaerdydd wedi iddo gael ei arestio yn gynharach ar amheuaeth o droseddau terfysgaeth.

Cafodd y dyn, sy'n dod o ardal Grangetown, ei arestio o dan Adran Pump o Ddeddf Derfysgaeth 2006, oedd yn golygu ei fod yn cael ei gadw dan amheuaeth o fod yn rhan o gynllwyn i gyflawni gweithred derfysgol.

Erbyn hyn mae wedi ei rhyddhau ar fechnïaeth.

Yn ystod y diwrnod cafodd ei holi gan swyddogion o Uned Gwrthderfysgaeth Gogledd-Orllewin Lloegr ac Uned Gwrthderfysgaeth ac Eithafiaeth Cymru.

Mae Heddlu De Cymru yn ymchwilio i gysylltiad posib rhwng yr arestiad ddydd Mercher a'r tri dyn ifanc a gredir eu bod wedi teithio i Syria i ymuno ag ISIS.