Rapiwr yn creu neges heddwch i Eisteddfod Llangollen

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun, Bydd neges heddwch i'w chlywed ar ddechrau Eisteddfod Gerddorol Ryngwaldol Llangollen

Mae plant o Ysgol Plas Coch yn Wrecsam wedi gweithio gyda rapiwr er mwyn creu neges heddwch Eisteddfod Gerddorol Ryngwladol Llangollen 2014.

Bu Ed Holden, sydd hefyd yn perfformio fel Mr Phormula, yn cynnal sesiynau gyda phlant ym mlwyddyn chwech yn yr ysgol i greu rap fydd yn agor yr eisteddfod eleni.

Dywedodd Mr Holden fod y profiad o greu'r neges heddwch wedi bod yn "anhygoel".

"I fod yn onest doeddwn i ddim yn siŵr beth i ddisgwyl," meddai. "Mae'n beth eitha' mawr i 'sgrifennu'r neges heddwch.

"Ond mae'r plant wedi bod yn arbennig - doeddwn i ddim yn disgwyl gymaint o egni a syniadau yn eu perfformiad. Mae 'di bod yn brofiad anhygoel."

Dywedodd ei fod am i'r neges fod yn un bositif: "Mae'r neges yn canolbwyntio ar heddwch felly rydyn ni wedi 'sgrifennu am hynny ac wedi sôn am mor bwysig ydy o i gael ffrindiau, teulu, a'r math yna o beth."

Roedd yn ansicr am ba fath o ymateb byddai i'r rap yn yr eisteddfod.

"Mae rap yn rhywbeth modern, yn enwedig gyda phobl ifanc, ac mae pobl ifanc yn bwysig iawn yn Eisteddfod Llangollen, felly dw i'n meddwl bod hwnna'n cyflwyno a chynrychioli rhywbeth newydd.

"Barddoniaeth ydy o ar ddiwedd y dydd gan ychwanegu cerddoriaeth fodern.

"Dwi'n siŵr eith o lawr yn dda achos mae'r criw wedi gweithio mor galed arno."

Dywedodd y bobl ifanc oedd wedi gweithio gyda Mr Holden eu bod wedi mwynhau'r profiad o greu'r rap.

Disgrifiad o’r llun, Plant o Ysgol Plas Coch yn Wrecsam bu'n gweithio gyda rapiwr i greu'r neges

Dywedodd Dafydd, sydd yn 11 mlwydd oed: "Aeth gwneud y rap yn gyflymach nag oeddwn i'n disgwyl.

"Roedd cyfarfod â Mr Phormula yn dda a'r broses o neud y rap yn hwyl."

Cytunodd Nel, sydd hefyd yn 11: "Cawson ni ddysgu pethau newydd," meddai. "Roedd y dosbarth cyfan wedi gweithio gyda'i gilydd.

"Rwy'n edrych ymlaen at berfformio'r rap. Mae wedi bod yn hwyl."

Mae'r Neges Heddwch yn agor Eisteddfod Gerddorol Ryngwladol Llangollen am 10am ar ddydd Mawrth, 8 Gorffennaf.

Mae Eisteddfod Ryngwladol Llangollen yn cael ei chynnal rhwng Gorffennaf 8 - 12.

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol