Milwyr Bannau Brycheiniog: Dim cyhuddiadau o ddynladdiad

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun, Edward Maher a Craig Roberts, dau o'r milwyr wnaeth farw wedi iddyn nhw ymarfer ym Mannau Brycheiniog y llynedd.

Mae Gwasanaeth Erlyn y Goron wedi dweud na fydd cyhuddiadau o ddynladdiad drwy esgeulustod dybryd wedi i dri milwr farw ym Mannau Brycheiniog.

Dywedodd y byddai'r ymchwiliad troseddol yn parhau ond mai'r Gweithgor Iechyd a Diogelwch fyddai'n benna' gyfrifol.

Bu farw Is-gorporal Craig Roberts, 24 oed o Fae Penrhyn, ac Is-gorporal Edward John Maher, 31 oed, wedi hyfforddiant SAS wrth i'r tymheredd gyrraedd 29.5 Selsiws ar 13 o Orffennaf y llynedd.

Bu farw Corporal James Dunsby bythefnos yn ddiweddarach.

Roedd y dynion ymysg chwech o filwyr gafodd eu hachub ar y mynydd y diwrnod hwnnw.

'Dim digon o dystiolaeth'

Dywedodd Catrin Evans, Pennaeth Uned Gwaith Achos Cymhleth Gwasanaeth Erlyn y Goron yng Nghymru fod ffeiliau tystiolaeth wedi eu trosglwyddo iddyn nhw ar gyfer adolygiad.

Yn sgil adolygiad dywedodd Ms Evans nad oedd digon o dystiolaeth i erlyn.

"Rydw i wedi gorffen adolygiad o'r achos ac wedi casglu nad oes digon o dystiolaeth i gefnogi cyhuddiad o ddynladdiad drwy esgeulustod dybryd yn erbyn y ddau ​​a nodwyd gan yr ymchwiliad.

"Doedd y dystiolaeth ar gael ddim yn cyrraedd y safon gyfreithiol ofynnol ar gyfer erlyniad."

Disgrifiad o’r llun, Bu farw Corporal James Dunsby yn yr ysbyty bythefnos yn ddiweddarach.

"Rydym yn cydymdeimlo gyda theuluoedd y tri milwr a gollodd eu bywydau ac wedi ysgrifennu atyn nhw i esbonio ein penderfyniad.

"Maen nhw wedi cael cynnig cyfle i gwrdd â chyfreithwyr gan ein tîm adolygu i drafod y mater yn fwy manwl os ydyn nhw'n teimlo y byddai hyn yn ddefnyddiol."

Ym Mehefin clywodd gwrandawiad cyn cwest yn Solihull, Canolbarth Lloegr, mai gor-boethi laddodd y milwyr.

Mae disgwyl cwest llawn yn ddiweddarach eleni.

Straeon perthnasol