Jihadydd o Gymru 'yn barod i farw' yn Syria

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Other
Disgrifiad o’r llun,
Fe wnaeth Aseel Muthana deithio i Syria ym mis Chwefror

Mae dyn y credir iddo fod yn un o'r tri o Gaerdydd sydd wedi ymuno â grŵp jihadaidd yn Syria wedi dweud wrth BBC Cymru ei fod yn "fodlon marw" dros yr achos.

Gadawodd Aseel Muthana, 17, Brydain ym mis Chwefror i ymuno â'i frawd Nasser yn y wlad ac mae'n dweud nad oes ganddo gynlluniau i ddychwelyd.

Mae BBC Cymru wedi darganfod bod y tri o Gaerdydd sydd wedi ymuno a grŵp terfysgol ISIS yn Syria mae'n ymddangos yn defnyddio gwefannau cymdeithasol i drafod dienyddio a'u profiadau o'r frwydr.

Yn ei gyfweliad cyntaf ers gadael ei gartref, mae un o'r dynion - credir mai Aseel Muthana ydy o - wedi sôn wrth raglen Week in Week Out am fywyd fel terfysgwr, ac yn sôn ei fod yn barod i farw dros ISIS.

Yn ei sgwrs ar y we, mae'n son am weld "merthyron" dros achos ISIS yn Syria, ac mae o'n dweud nad oes ganddo gynlluniau i ddychwelyd adref.

Dywedodd: "Mae jihad yn orfodol."

Jihad

Pan ofynnwyd iddo a oedd ganddo unrhyw ofidiau am adael y DU, a beth oedd o'n fodlon gwneud dros ei achos, dywedodd: "Na, alla i ddweud fy mod yn barod i farw ond mae Allah yn gwybod y gwirionedd y tu ôl i'r geiriau."

Fe wnaeth o ddisgrifio sut y gwnaeth ffrindiau gyda jihadwyr eraill o Brydain oedd wedi teithio i Syria er mwyn ymuno ag ISIS.

Fe wnaeth y rhaglen ofyn iddo sut oedd yn gallu amddiffyn y lladd erchyll gan ISIS yn Syria. Dywedodd ei fod yn glynu wrth gyfraith sharia a'i fod yn falch o fod yn Syria.

Disgrifiad o’r llun,
Fe wnaeth dyn, y mae'r BBC yn credu i fod yn Aseel Muthana, gyfathrebu gyda rhaglen Week In Week Out arlein.

Fe wnaeth y rhaglen hefyd ddod o hyd i gyfrifon gwefannau cymdeithasol y mae'n credu sy'n eiddo i ddau aelod o ISIS wnaeth ymddangos mewn fideo bropaganda fis diwethaf.

'Trais eithafol'

Mae'n ymddangos fel pe bai Nasser Muthana, 20 oed (brawd Aseel), a Reyaad Khan, wnaeth adael Caerdydd ym mis Tachwedd y llynedd, yn gwneud sylwadau am drais eithafol.

Fe wnaeth ymchwilwyr y rhaglen wneud popeth o fewn eu gallu i gadarnhau mai rhain yw'r dynion dan sylw, ond does dim modd bod yn 100% sicr.

Fe wnaeth y dynion wrthod ateb rhai cwestiynau - oherwydd eu bod yn poeni y byddai rhywun yn eu hadnabod.

Ffynhonnell y llun, Reuters
Disgrifiad o’r llun,
Fe wnaeth Reyaad Khan, Nasser Muthana a Abdul Rakib Amin ymddangos mewn fideo yn recriwtio ar gyfer ISIS.

Ond mewn cyfres o sylwadau mae'r ddau yn cyfeirio at ymddangos yn y fideo ISIS.

Maent yn defnyddio cyfres o ffugenwau ond mae'r BBC wedi canfod nifer o sylwadau brawychus, ac ar un cyfrif mae yna luniau o ddienyddiad mewn rhannau penodol o Syria, sy'n cydfynd â dyddiadau adroddiadau newyddion annibynnol o'r digwyddiadau hynny.

Ymateb teulu

Mae un dyn, y gred yw Nasser Muthana ydyw, yn gwatwar y sylw wnaeth ddilyn cyhoeddi'r fideo ISIS sy'n cynnwys galwad ganddo ar eraill i ymuno yn y frwydr yn Syria.

Fe wnaeth o roi manylion graffig am frwydr a chyfeirio at dorri pennau. Roedd un sylw yn dweud: "Fe gymrwyd dau danc... a hefyd fe wnaethon ni ddychwelyd gyda phennau."

Fe wnaeth tad y brodyr, Ahmed Muthana, sy'n byw yng Nghaerdydd, ddweud wrth y rhaglen ei fod yn siomedig iawn yn ei feibion a'i fod am iddyn nhw ddod adref ac wynebu cyfiawnder.

Disgrifiad o’r llun,
Mewn neges arall, dywedodd y dyn ei fod yn fodlon marw dros yr achos

Mae yna sylwadau y mae'r BBC yn credu sy'n eiddo i Reyaad Khan sy'n cynnwys cyfeiriadau graffig at ladd nifer o ysbïwyr.

Mae Week in Week Out wedi cadarnhau bod pobl wedi eu lladd yn y ddinas y mae'n yn cyfeirio ati, a hynny ar y dyddiad hynny ym mis Ebrill.

Roedd lluniau o'r lladd, gan aelodau ISIS mae'n debyg, yn cynnwys delweddau o groeshoeliad, ac fe gafodd un o'r lluniau hynny ei roi ar ei gyfri cyfryngau cymdeithasol.

Gwahardd mudiad

Mewn sylw arall mae'r dyn y credir iddo fod yn Reyaad Khan yn disgrifio sut y cafodd ysbïwr ei ddal yn ceisio gosod slgodyn meicro mewn tŷ gan ychwanegu: "Fe wnaethom ei anfon at ei Arglwydd."

Mae'r sylwadau ar-lein gan y tri dyn hefyd mae'n ymddangos yn dathlu'r ffaith fod ISIS wedi cyhoeddi sefydlu califfiaeth ddydd Sul.

Fe wnaeth teulu Reyaad Khan wrthod cymryd rhan yn y rhaglen, ond mae cyfaill agos i'r teulu - Mohammed Islam - wedi dweud y byddan nhw wedi eu dryllio gan y sylwadau mae'n ymddangos y mae e wedi eu gwneud ar-lein.

Mae mudiad terfysgol ISIS wedi ei wahardd yn y DU. Mae'n anghyfreithlon i ddinasyddion Prydeinig i ymladd dros ISIS yn Syria.

Mae teuluoedd y dynion wedi ail-ddatgan eu hapêl iddyn nhw ddychwelyd adref i Gymru.

Fe fydd rhaglen heno yn ymchwilio i beth arweiniodd at siwrne'r dynion o Gaerdydd i Syria.

Mae'n datgelu pryderon am a ydy ymdrechion yr heddlu a'r llywodraeth i rwystro Mwslimiaid ifanc rhag cael eu radicaleiddio yn gweithio.

Bu nifer o erlyniadau am droseddau terfysgol yn ymwneud â dynion o Gaerdydd yn ystod y blynyddoedd diwethaf, gan gynnwys cynllwyn yn 2012 i osod bom yn y Gyfnewidfa Stoc yn Llundain.

Ddwy flynedd yn ôl fe wnaeth Week In Week Out ddatgelu sut wnaeth un grŵp eithafol yng Nghaerdydd - Cefnogwyr Tawheed - geisio radicaleiddio gohebydd ifanc. Fe wnaeth y grŵp newid ei enw i Gymdeithas Islamaidd Dawah yn ddiweddarach. Yr wythnos diwethaf fe gafodd y grŵp hwnnw ei wahardd gan y Swyddfa Gartref.

Arweinydd y grŵp yng Nghaerdydd yw Sajid Idris, sydd hefyd yn defnyddio'r enw Abu Hajar. Fe wnaeth o wrthod cael ei holi ar gyfer y rhaglen.

Bydd rhaglen Week in Week Out: Cardiff to Syria: The Journey to Jihad yn cael ei ddarlledu ar ddydd Mercher, Gorffennaf 2 am 10.35 ar BBC One Wales.