Saethu Casnewydd: diffynnydd yn 'bwriadu lladd ei hun'

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun, Mae Christopher Parry yn gwadu llofruddio ei wraig Caroline, ond yn cyfaddef cyhuddiad o ddynladdiad

Mae llys wedi clywed bod dyn sydd wedi ei gyhuddo o saethu ei wraig yn farw y tu allan i'w chartref yng Nghasnewydd, wedi bwriadu lladd ei hun yn unig.

Mae Christopher Parry yn gwadu llofruddio Caroline Parry y llynedd.

Clywodd Llys y Goron Casnewydd gan y seiciatrydd ymgynghorol, Dr Stephen Hunter, oedd wedi cyfweld Mr Parry ar ôl y digwyddiad.

Dywedodd Mr Parry wrtho bod ganddo "deimladau ofnadwy ofnadwy".

'Bwriadu lladd ei hun'

Daeth yr heddlu o hyd i Mrs Parry yn Seabreeze Avenue ym mis Awst y llynedd.

Roedd hi wedi cael ei saethu yn ei chefn ddwywaith.

Cafodd ei gŵr ei ddarganfod yn agos wedi ei saethu yn ei ben.

Yn ôl Mr Hunter roedd Mr Parry wedi dweud wrtho ei fod yn teimlo fel lladd ei hun yn y dyddiau cyn y digwyddiad.

Mewn cyfweliad arall, dywedodd mai ei "fwriad oedd lladd ei hun o flaen ei wraig i wneud iddi sylweddoli'r boen yr oedd hi wedi achosi iddo".

Clywodd y llys yn gynharach bod Mrs Parry yn cael ei "rheoli" gan ei gŵr.

Ar ôl i'r ddau wahanu, dywedodd yr erlyniad nad oedd Mr Parry yn gallu derbyn y penderfyniad.

Mae'r erlyniad yn honni bod Mr Parry wedi cynllwynio i ladd ei wraig y diwrnod hwnnw.

Mae Mr Parry yn gwadu cyhuddiad o lofruddio, ond yn cyfaddef dynladdiad.

Mae'r achos yn parhau.

Straeon perthnasol