Dennis Igo: dim apel yn erbyn y ddedfryd

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun, Mi ddywedodd Susan Elan Jones fod y ddedfryd yn "warth llwyr"

Mae Aelod Seneddol wedi dweud ei bod wedi siomi am na fydd apel yn erbyn dedfryd dyn o'i hetholaeth oedd a 250,000 o luniau anweddus o blant yn ei feddiant.

Cafodd Dennis Igo ddedfryd o garchar wedi ei ohirio, a bydd yn rhaid iddo wneud 300 awr o waith yn y gymuned.

Dywedodd yr AS ar gyfer De Clwyd, Susan Elan Jones ar y pryd fod y ddedfryd yn "warth llwyr" ac y byddai yn ysgrifennu at y twrnai cyffredinol yn y gobaith y byddai modd newid y ddedfryd.

Mae gan y twrnai cyffredinol y grym i adolygu rhai dedfrydau os nad ydyn nhw yn cael eu gweld yn ddigon cryf.

Ond wrth ymateb dywedodd y twrnai cyffredinol, Dominic Grieve QC, nad ydy troseddau Dennis Igo yn dod o dan y ddeddf yma.

Mae Ms Jones yn dweud y bydd hi yn trio ffyrdd eraill i gael cyfiawnder i'r dioddefwyr gan gynnwys cyflwyno deiseb gan drigolion lleol i Dŷ'r Cyffredin.

Straeon perthnasol