Holi arweinwyr cynghorau am y toriadau

Cyhoeddwyd

Mi fydd arweinwyr cynghorau yn cael eu holi ynglŷn â'r sialens o wneud toriadau i'w cyllidebau gan bwyllgor traws pleidiol y Cynulliad.

Mae'r cynghorau wedi eu rhybuddio y byddan nhw'n wynebu torriad o 4.5% yn eu cyllidebau flwyddyn nesaf.

Bydd Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru yn rhoi tystiolaeth i bwyllgor cyfrifon cyhoeddus y Cynulliad yn ddiweddarach.

Llywodraeth Cymru sydd yn rhoi'r mwyafrif o'r arian i gynghorau ac mae aelodau'r pwyllgor yn edrych ar sut mae'r ddau gorff yn gweithio gyda'i gilydd i ddelio gyda'r wasgfa ariannol.

Wythnos diwethaf fe ddywedodd y Gweinidog Llywodraeth Leol, Lesley Griffiths bod angen i gynghorau fod yn barod am "ystod o sefyllfaoedd posib" o ran toriadau allai amrywio rhwng 1.5% a 4.5%.

Mi wnaeth y cynghorau ymateb trwy ddweud y byddai toriadau dwfn eraill yn cael effaith enfawr ar wasanaethau lleol.

Mae'r awdurdodau lleol hefyd yn disgwyl am gyhoeddiad ynglyn a'r niferoedd fydd yn bodoli yn y dyfodol yn dilyn adroddiad Comisiwn Wiliam oedd yn argymell bod angen torri ar y nifer o 22 i rhwng 10 a 12.

Dywedodd Ms Griffiths y byddai unrhyw newid yn cael ei wneud fel bod cynghorau yn gweddu ar gyfer y ganrif yma.

Mi ddywedodd y comisiwn ar y pryd y byddai newidiadau yn achosi aflonyddwch ond roeddent yn argyhoeddedig y byddai gwneud dim byd yn llawer gwaeth.

Straeon perthnasol