BBC Cymru Fyw

Caethwasiaeth: rhyddhau'r pedwar dyn ar fechnïaeth

Published
image copyrightJaggery
image captionCafodd y dynion eu holi ddydd Llun yng ngorsaf yr heddlu yn Ystrad Mynach

Mae pedwar o ddynion gafodd eu harestio ar amheuaeth o gaethwasiaeth a herwgipio wedi eu rhyddhau ar fechnïaeth.

Fe ddaw'r pedwar o ardal Tredelerch yng Nghaerdydd ac fe wnaeth yr heddlu eu harestio wedi cyrchoedd yng Nghaerdydd a Bryste ddydd Llun.

Mi gafodd y dynion sydd yn 57, 37, 34 a 33 eu holi yng ngorsaf Ystrad Mynach ynglŷn â throseddau honedig dros gyfnod o 26 mlynedd.

Mae'r honiadau yn ymwneud gyda dau ddyn sydd yn saff ac yn cael eu cefnogi gan swyddogion yr heddlu ar hyn o bryd.

Cafodd tri dyn eu harestio ar amheuaeth o wybod neu o gynllwynio i gaethwasiaeth, caethiwo neu orfodi person i weithio neu lafur gorfodol, carcharu ar gam ac ymosod.

Cafodd y pedwerydd dyn ei arestio ar amheuaeth o wybod neu o gynllwynio i gaethwasiaeth, caethiwo neu orfodi person i weithio neu lafur gorfodol ac ymosod.

Mae'r heddlu wedi dweud bod y troseddau honedig yn "ddifrifol iawn".

Straeon perthnasol

  • Honiadau o gaethwasiaeth dros 26 mlynedd