Y Tywysog Charles a Duges Cernyw yng Nghymru

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Cafodd y Tywysog gyfle i ymweld a ffatri Sony ddydd Mawrth

Mae'r Tywysog Charles yn ymweld â Chymru'r wythnos hon gyda'i wraig, Duges Cernyw.

Thema'r daith ha' flynyddol eleni yw "dathlu Cymru heddiw, ddoe a'r dyfodol".

Cychwynnodd y daith yn y gorllewin ddydd Llun, ac mae'r ddau ymweld â'r brifddinas a'r canolbarth ddydd Mawrth.

Dydd Llun aeth y Tywysog Charles i ffatri Cnwd yn Cross Hands ger Llanelli cyn mynd i Felin Tregwynt ger Abergwaun, Creative Skillset Cymru yn Hwlffordd a Ffatri Gaws Cenarth.

'Cyflogaeth gyson'

Dydd Mawrth, a'r daith yn symud o'r gorllewin, fe aeth y Tywysog a'r Dduges i ymweld â Llanilltud Fawr ym Mro Morgannwg, lle roedd cyfle iddyn nhw weld Capel Galilea sydd wedi cael ei adfer.

Disgrifiad o’r llun,
Fe wnaeth y cwpl blannu planhigyn yn y gerddi ddydd Mawrth

Wrth ymweld â Tŷ a Gerddi Dyffryn gerllaw, roedd cyfle i ddathlu chwarter canrif Ymddiriedolaeth Gerddi Hanesyddol Cymru, cymdeithas y mae'n Noddwr arni.

Yna aeth ymlaen i ffatri Sony ym Mhencoed, sydd wedi darparu cyflogaeth yn gyson i'r ardal am 40 mlynedd.

Yn y cyfamser, aeth Duges Cernyw i ymweld â Chofeb Ryfel Genedlaethol Cymru ym Mharc Cathays.

Fe wnaeth y pâr Brenhinol gynnal derbyniad yn eu cartref yn Llwynywermod i nodi canmlwyddiant geni Dylan Thomas.

Y Tywysog yw Noddwr Brenhinol Gŵyl Dylan Thomas 100.

Agor canolfan

Talu teyrnged i orffennol glofaol Cymru fydd y Tywysog a'r Dduges wrth iddynt ymweld â Senghennydd ddydd Iau lle byddan nhw'n mynychu seremoni fer ac yn gosod torch wrth Cofeb Lofaol Genedlaethol Cymru, cyn agor Canolfan Dreftadaeth Cwm Aber.

Fe fydd tref Brynbuga yn croesawu Duges Cernyw wrth iddi ymweld â nifer o leoliadau sydd yn cymryd rhan yng nghystadleuaeth "Prydain yn ei Blodau 2014".

Fel Noddwr y Landmark Trust, bydd Tywysog Cymru yn ymweld â Llwyn Celyn, yng Nghrucornau Fawr, Sir Fynwy, sydd yn esiampl o dŷ fferm o ddiwed y 15fed Ganrif.

Fe ddaeth i ofal yr ymddiriedolaeth yn ddiweddar, ac mae wedi ei chategoreiddio fel adeilad Graddfa Un.

'Edrych ymlaen'

Yng Nghrughywel ym Mharc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog, bydd Tywysog Cymru yn cwrdd â John a Margaret Thomas, sydd yn cynhyrchu nifer o fathau o sudd afal ffermdy Cymreig organig.

Bydd Tywysog Cymru yn gorffen yr ymweliad haf eleni yn Aberhonddu ddydd Gwener lle bydd yn gweld addurniadau mewnol Capel y Plough, a gafodd ei hadfer yn ddiweddar.

Ffynhonnell y llun, PA
Disgrifiad o’r llun,
Y Tywysog yn ffatri Cnwd yn Cross Hands ddydd Llun

Straeon perthnasol