Trafod dileu bysys am ddim i ddisgyblion ysgolion ffydd

  • Cyhoeddwyd
Bysys Ysgol
Disgrifiad o’r llun,
Mae cabinet Cyngor Abertawe yn trafod dileu bysys am ddim i ddisgyblion ysgolion ffydd y ddinas.

Mae pryder y bydd gwasanaeth bysys am ddim i ysgolion ffydd disgyblion rhwng pump ag 19 oed yn Abertawe yn cael ei ddileu.

Bydd cabinet Cyngor Abertawe yn cyfarfod ddydd Mawrth, i drafod argymhellion adroddiad sy'n cynnwys cael gwared ar gludiant am ddim i ysgolion Catholig â'r Eglwys yng Nghymru, os oes ysgolion prif ffrwd yn agosach.

Yn ôl dogfennau'r Cyngor ar y mater, maen nhw'n dweud mai "dewis gan rieni" yw gyrru eu plant i ysgolion ffydd, yn enwedig os oes yna ysgolion eraill yn agosach.

Bydd bysys am ddim i ddisgyblion sy'n byw o fewn dwy neu dair milltir o ysgol ffydd yn parhau.

Mae rhieni sydd wedi cysylltu gyda'r BBC yn dweud eu bod yn flin nad yw'r awdurdod yn meddwl am yr effaith mae'r penderfyniad yn mynd i'w gael ar gannoedd o blant a'u teuluoedd, ac nad yw'r cyngor wedi gwrando arnyn nhw.

Chwarae Teg i bawb

Ond mae Cyngor Abertawe yn dweud eu bod yn ceisio rhoi yr un chwarae teg i holl ysgolion yr ardal gyda'r newidiadau yma.

"Mae barn pawb sydd wedi ymateb yn mynd i gael ei ystyried.

"Mae'n destun gofid bod sefyllfa ariannol y Cyngor yn gwneud y cynnig yma'n angenrheidiol."

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol