Bryn Terfel i berfformio yn y proms yn Abertawe

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Mae Bryn Terfel yn edrych ymlaen i gymryd rhan yn y Proms ym Mharc Singleton eleni

Bryn Terfel fydd un o sêr BBC Proms ym mharc Abertawe eleni.

Mi fydd y canwr yn perfformio gyda Cherddorfa a Chorws Cenedlaethol Cymreig y BBC yn ystod y digwyddiad ym Mharc Singelton fis Medi.

Bydd y cyngerdd ar Fedi 13 yn rhan o ddathliadau noson olaf cyngherddau'r Prom ac mae'r digwyddiad yn dychwelyd i Abertawe am y tro cyntaf ers 2010.

"Mae perfformio yng Nghymru wastad yn dod a gwefr i fi," eglurodd y canwr o Bant Glas, Dyffryn Nantlle.

"Ac mae gwneud hynny yn yr awyr agored ym Mharc Singleton yn golygu y bydd hi'n siwr yn noson i'w chofio."

Bydd y berfformwraig Casi o Fangor hefyd yn ymddangos ar y noson.

Mae hi yn un o'r 12 o artistiaid sydd wedi dewis ar gyfer cynllun Gorwelion sydd yn annog ac yn cefnogi talent newydd yng Nghymru.

Yn ôl y Cynghorydd Nick Bradley, sy'n gyfrifol am y portffolio adfywio ar gyngor Abertawe, mae nifer o enwau mawr yn mynd i fod yn perfformio yn y ddinas dros yr haf.

"Mae hyn yn helpu i roi Abertawe ar y map fel dinas sydd â chyfleusterau digonol i gynnig nifer o ddigwyddiadau o safon byd eang i ymwelwyr a thrigolion o bob oed ac sy'n hoffi pethau gwahanol."

Straeon perthnasol

Hefyd gan y BBC